Community Zone
ประกันภัยการเดินทาง
โดย : zgamez   (26 January 2017) จำนวนผู้เข้าชม 11504 คน
ประกันภัยการเดินทางสำคัญอย่างไร
   หลายท่านอาจคิดว่าการทำประกันนั้นไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย แต่อุบัติเหตุและความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนั้นเป็นความเจ็บปวดที่แสนสาหัสและเป็นประสบการณ์ราคาแพงเมื่อท่านต้องอยู่ต่างประเทศซึ่งไม่รู้จักคุ้นเคย ดังนั้นการทำประภัยเพื่อคุ้มครองภัยสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและไม่ควรมองข้าม

ประกันภัยการเดินของ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์
     ก่อตั้งเมื่อ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2494 ได้รับเกียรติจาก Mr. B. L. Hua ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าไทย-จีน มาเป็นประธานกรรมการ
    บริษัทฯ ภายใต้เจตนารมณ์ของผู้เริ่มก่อตั้งที่ตระหนักว่า ธุรกิจประกันภัยจะมีบทบาทสำคัญยิ่ง ต่อความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและความผาสุขของสังคมไทย


ประเภทของประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ Worldwide Plus
     ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส พร้อมให้ความคุ้มครองในกรณีเจ็บป่วย และอุบัติเหตุระหว่าง การเดินทาง ไม่ว่าจะติดต่อธุรกิจหรือการเดินทาง ท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก ทั้งยังบริการครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยอื่นๆ อีก อาทิ สัมภาระล่าช้า หรือความเสียหาย ของสัมภาระ การยกเลิกการเดินทาง เรามีแผนประกันให้ท่านเลือกซื้อ ทั้งแบบรายเที่ยวและรายปี ด้วยแผนการประกันภัยที่คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท

จุดเด่นของประกันภัยเดินทางต่างประเทศ Worldwide Plus 

 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยสูงถึง 5,000,000 บาท
 • รับการรักษาพยาบาลได้ทั้งในโรงยาบาลรัฐและเอกชน
 • ดูแลค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย สูงถึง 500,000 บาท
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากกีฬาเสี่ยงภัย เช่นดำน้ำ เล่นสกี เจ็ทโบ้ท บันจี้จัมพ์
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฟันเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดที่ต่างประเทศ ได้ถึง 16,000 บาท
 • ให้บริการยืมเงินได้สูงสุด 25,000 บาท กรณีเงินพกติดตัว ถูกขโมย โดนลักทรัพย์
 • ให้ความคุ้มครองโดยไม่จำกัดอายุผู้ทำประกันภัย อายุ 6 เดือน เป็นต้นไป
 • คุ้มครองความล่าช้าของสายการบินสูงสุดถึง 20,000 บาท (ค่าใช้จ่ายจริงตามใบเสร็จ)
 • ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางทั่วโลก (+66)2-696-3650 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

หมายเหตุ

1.การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยและสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

2.กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส เป็นการให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายขณะ

ผู้เอาประกันภัยอยู่ในต่างประเทศเท่านั้น ยกเว้นหมวด 5 การยกเลิกการเดินทางบริษัทจะให้ความคุ้มครองแก่

ผู้เอาประกันภัยที่มีความจำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยกเลิกการเดินทางก่อนเริ่มการเดินทางตามกำหนดการ

3.ความคุ้มครองพิเศษขึ้นกับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก

 

 

 

ขั้นตอนสำหรับผู้ที่ต้องการสมัคร

1. แจ้งรายละเอียดการสมัครได้ตามด้านล่าง (จำเป็นต้องกรอกให้ครบ)

 • ที่อยู่ปัจจุบัน
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • Email Address
 • ผู้รับผลประโยชน์.........................ความสัมพันธ์...........
 • จุดหมายปลายทาง
 • วันที่เริ่มคุ้มครอง (วันที่บิน)
 • วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง (วันที่บินกลับ)
 • จำนวนวันเดินทาง เช่น 365 วัน
 • Flight Number (ถ้ามี) 

และแนบไฟล์ หรือ ถ่ายรูป Passport พร้อมหลักฐานการชำระเงิน ส่งกลับมาที่ อีเมลนี้ info@beyondstudycenter.com

 **รอการตรวจสอบการชำระเงิน ภายใน 3 วันทำการ

 และลูกค้าจะได้รับกรรมธรรม์ และGlobal Travel Insurance Plus Card ภายใน 7 วันทำการ ทางอีเมลค่ะ

 

เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันการเดินทาง

การเรียกร้องค่าสินไหม

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : (+66) 2 664 0719    


มือถือ : (+66) 8 6011 2378 / (+66) 8 7497 8792


Facebook : www.facebook.com/BeyondStudyCenter


Line ID : @beyondstudy (พิมพ์ @ นำหน้าด้วย)

  

Social Network


 
Advertrising