ข่าวสาร >
2023
June
15
กำหนดการโครงการ Work and Holiday 2022 รอบ 2"/>
โดย : Adminstrator ( จำนวนผู้เข้าชม 18686 คน )

กำหนดการโครงการ Work and Holiday 2022 รอบ2 ซึ่งตอนนี้ได้มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว มาดูขั้นตอนการสมัครและเตรียมกดโควตากันได้เลย ✨

 

กำหนดการลงทะเบียนและสมัครขอใบรับรองออนไลน์

1 ) ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอ Username และ Password ทางเว็บไซต์ https://bit.ly/3TNCoyw (ไม่น่าเปลี่ยนแปลง แต่ให้ตามอัพเดทกับทางดย และในเพจ)
วันที่ : 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565
เริ่มเวลา : 09.00 น. ปิดระบบ 4 พ.ย. 65 เวลา 16.00 น.
จำกัดจำนวน : 200 คน/วัน
จำนวนทั้งสิ้น : 2,000 คน
หากผู้สมัครไม่ได้รับอีเมลอัตโนมัติให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ติดต่อ Instagram : inter.dcy.official เท่านั้น (แจ้งหมายเลขผู้สมัคร AUS..... ชื่อ-สกุล และรายละเอียดของปัญหาผ่านกล่องข้อความ)


1.1) ทดสอบกดโควตา (จะทดสอบหรือไม่ก็ได้)
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565
เริ่มเวลา : 09.00 - 15.00 น. (ครบจำนวนปิดลงทะเบียนทันที)
จำนวน : 1,600 คน

2) กดโควตา (รอบจริง) https://bit.ly/3DffFUT (ไม่น่าเปลี่ยนแปลง แต่ให้ตามอัพเดทกับทางดย และในเพจ)
วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565
เริ่มเวลา : 09.00 - 15.00 น. (ครบจำนวนปิดลงทะเบียนทันที)
จำนวน : 1,600 คน

2.1) ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโควตา
วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565
จำนวน : 1,600 คน

3) ส่งเอกสารทางไปรษณีย์และอีเมล พร้อมแจ้งหมายเลขการจัดส่งเอกสารผ่านฟอร์มออนไลน์
วันที่ : 11-21 พฤศจิกายน 2565
ผู้สมัครส่งเอกสารทางอีเมล wah.whs.dcy@gmail.com และ Google Form : https://forms.gle/GHFDxTrPzhjuhnoy5 ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2565 ไม่เกิน 16.00 น.

3.1) การตรวจเอกสารพิจารณาคุณสมบัติ ตาม Checklist ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน กำหนด และผู้สมัครต้องรับรองความถูกต้องด้วยลายเซ็น

วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 - 22 ธันวาคม 2565

4) แจ้งผล/ออกหนังสือรับรอง/รับหนังสือรับรอง
วันที่ : ธันวานคม 2565 - มกราคม 2566
* หนังสือรับรอง (มีอายุการใช้งาน 90 วัน) , ผู้ผ่านคุณสมบัติ มารับหนังสือรับรองด้วยตัวเองระยะเวลา 1 วันทำการ

**อย่างไรก็ตาม การได้รับใบรับรองไม่ได้แปลว่าได้วีซ่า**

ข้อควรทราบเพิ่มเติมจากทาง ดย.

1.ห้ามทำการสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านบริษัทนายหน้าที่รับเป็นตัวกลางทำการสมัครและ / หรือ จัดหาที่อยู่ให้เด็ดขาด เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและอาจทำให้ไม่ได้รับวีซ่า รวมทั้งอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพได้
2.วีซ่าประเภทนี้ ไม่ใช่วีซ่าทำงาน ดังนั้นหากพบว่าทำงานประจำ ณ ที่ใดเกินกว่า 6 เดือน จะถือว่าได้ทำผิดกฎหมาย อาจถูกถอนวีซ่าและถูกส่งกลับประเทศได้
3.หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีเจตนากรอกข้อมูลเท็จ ดย.จะตัดสิทธ์ผู้สมัครทันที
4.การมีใบรับรองคุณสมบัติไม่ได้หมายความว่าวีซ่าจะผ่าน แต่การยื่นขอวีซ่าได้จะต้องมีใบรับรองจากทาง ดย.ก่อน
5.การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูตออสเตรเลีย

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) รอบลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์

ผู้ลงทะเบียนจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อกรอกตอนลงทะเบียน ดังนี้

 

1. Work and Holiday Visa ไทย-ออสเตรเลีย

2. รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดสุภาพ  ขนาด 200 x 265 pixel (เป็นไฟล์ .jpg , .png เท่านั้น)

3. เลขบัตรประจำตัวประชาชน

4. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทยและ อังกฤษต้องสะกดถูกต้องตรงตาม passport)

5. อีเมล (ดย แนะนำให้ใช้ gmail และให้ make sure ว่าสะกดเมลถูกเวลาสมัคร )

6. ที่อยู่ปัจจุบัน

หลังจากนั้นรออีเมลยืนยันการสมัครจากทางดย

 

หากไม่ยืนยันการสมัครจะไม่สามารถ login ในวันกดโควตาได้

 

2) กดโควตา(รอบจริง)

ข้อมูลประกอบการสมัครผ่านระบบออนไลน์ (กดโควตา)

หลังจากได้รับ Username & Password แล้วต้องนำมาล็อคอินสำหรับสมัครขอใบรับรองในเว็บไซต์ www.dcy.go.th ตามวันและเวลาที่ระบุไว้

เมื่อล็อคอินเข้ามาจะขึ้นรูปถ่ายพร้อมข้อมูลตามที่เคยลงทะเบียนไว้ ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้แล้ว จากนั้นให้นำข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้กรอกในใบสมัครออนไลน์ให้ครบทุกช่อง (ถ้ากรอกไม่ครบจะไม่สามารถกด Submit ได้) และเช็คความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนกดส่ง

เอกสารประกอบการสมัครออนไลน์
ในการกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครควรเตรียมพร้อมข้อมูลส่วนตัว ดังนี้
1) เลขประจำตัวประชาชน
2) ชื่อ – สกุล (ภาษาไทยและอังกฤษ สะกดคำนำหน้าชื่อและชื่อตามหนังสือเดินทาง)
3) วัน เดือน ปีเกิด
4) ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อม เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ e-mail address
6) ข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
7) ข้อมูลบุคคลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

เอกสารประกอบการสมัครทุกอย่าง จะต้องมีครบก่อนวันสมัครโควตา ควรเตรียมเอกสารให้ครบ เรียบร้อย อย่างน้อย 1 วันก่อนสมัครโควต้า

 

วิธีการสมัครขอใบรับรองผ่านระบบออนไลน์

1) เข้าหน้าเว็บไซต์ของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน แล้วคลิกเลือกแบนเนอร์โครงการ

2) เมื่อเข้าไปแล้วให้กรอก Username และ Password สี่ตัวที่ได้รับทางอีเมล ดังภาพ

3) เมื่อกรอก Username และ Password แล้วจะพบหน้าจอสำหรับกรอกใบสมัครดังภาพ โดยจะมีข้อมูลบางส่วนจากที่เคยลงทะเบียนไว้อยู่แล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในส่วนนี้ได้ (ช่องที่เบลอ) ผู้สมัครจะต้องกรอกให้ครบทุกช่องจึงจะสามารถกดบันทึกข้อมูลได้ เช่น ช่องว่างที่วงสีแดงแม้ว่าเราจะเลือกข้อมูลในช่องก่อนหน้าแล้ว แต่จำเป็นต้องระบุข้อมูลในช่องนี้อีกทีเพื่อกรอกให้ครบทุกช่อง อาจกรอกข้อมูลเหมือนเดิมหรือให้กรอกว่า 'อื่นๆ' ก็ได้

รายละเอียดข้อมูลที่ต้องกรอกในแต่ละช่องจะมีประมาณนี้

(ระบบกรอกมาแล้วส่วนหนึ่งดังรูปด้านบน)

1) เลขบัตรจำตัวประชาชน

2) คำนำหน้าชื่อ นาย / นาง / นางสาว

3) ชื่อ

4) นามสกุล

5) Prefix (คำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Ms. / Mrs.

6) First name (ชื่อจริงภาษาอังกฤษ)

7) Last name (นามสกุลภาษาอังกฤษ)

8) เพศ

9) drop down list : เชื้อชาติ

10) drop down list : สัญชาติ

11) drop down list : ศาสนา

12) วันเดือนปีเกิด : ระบุเป็น 01012535 (1 มค. 2535) / ช่องอายุจะเป็นการคำนวนอัตโนมัติจากวันเดือนปีเกิดที่กรอก

13) สถานภาพ : โสด / สมรส / หม้าย

14) เบอร์โทรศัพท์มือถือ

15) อีเมล

16) ชื่อสถาบันการศึกษา (การศึกษาสูงสุดที่จบมา)

17) drop down list : วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า, ปริญญาโทหรือเทียบเท่า, ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า, สูงกว่าปริญญาเอก

18) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ : ข้อนี้จะมีให้เลือกสองแบบ แต่ให้เลือกเพียงแค่ข้อเดียว

18.1) ทดสอบภาษาอังกฤษ    a) IELTS , TOEFL

    b) ผลคะแนน (เช่น 5.0 - ดูจาก band รวม)

    c) วันที่ผลออก (format ววดดปปปป) เช่น 20072565  : วันที่ผลออกดูจากวันที่ระบุไว้ด้านล่างในผลสอบ

    d) วันที่หมดอายุ (format ววดดปปปป) : ปี 2565 เชคกับทางดย.ได้รับแจ้งว่าให้กรอก (
ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ผลสอบออก)

    อ้างอิง https://www.facebook.com/348755064310/posts/pfbid037oE4nHy2Nro2GgmNgJwULNW5hFYuCfA9SRwuWVUaTpa6QmMkTz39RZCi7whsSQ8dl/?d=n

        (ตรงนี้ปกติถ้ายัง valid ไม่ควรมีปัญหามาก แต่ปีนี้คนถามเยอะ และมีคนบอกว่ากรอกแบบนี้แล้วเด้งออกมา และมีคนบอกว่ากรอกได้ ตรงนี้แจ้งทางดย แล้ว - ถ้าวันจริงกรอกอะไร ถ้ายิ่งตามที่ดย แจ้งยิ่งดี และคิดว่าหลักๆควรดูเรื่องผลผ่าน + เทสยังไม่หมดอายุครับ)

 

18.2) หลักฐานการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน

 

4) เมื่อบันทึกข้อมูลใบสมัครเรียบร้อยแล้วจะพบหน้าจอแสดงสถานะการสมัคร ดังภาพ

 

5) ผู้สมัครต้องกด "พิมพ์ใบสมัคร" และ "พิมพ์ใบบันทึกข้อตกลง" พร้อมทั้งกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนเพื่อใช้ในการแนบเอกสารส่งให้ทาง ดย. โดยผู้สมัครสามารถกดบันทึกเพื่อนำมาพิมพ์ทีหลัง หรือ login อีกครั้งเพื่อเข้าไปพิมพ์ได้ แต่แนะนำให้บันทึกไฟล์ไว้ก่อนจะดีกว่า เมื่อกรอกข้อมูลและตรวจสอบเสร็จแล้ว ให้คลิก "บันทึกข้อมูล" ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ระบบจะพาเรามาหน้านี้เพื่อแสดงรายละเอียด และบอกว่าเราได้ลำดับที่เท่าไหร่


6) เมื่อส่งเรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะของตัวเองได้ที่หน้าเว็บไซต์เดิม ดังภาพ

 เมื่อระบุเลขประจำตัวประชาชนแล้ว จะพบหน้าจอแสดงสถานะการพิจารณา ดังภาพ

3) ส่งเอกสารทางอีเมลและ Google Forms

หลักฐานและข้อมูลที่ต้องเตรียมในการขอใบรับรองคุณสมบัติจากดย.

โปรดแนบใบปะหน้าเอกสารไว้ฉบับแรก และจัดเรียงลําดับไฟล์เอกสารตามลําดับต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ดาวน์โหลดใบปะหน้า : https://bit.ly/3svo8hP

1. ใบสมัคร (พิมพ์จากการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์) 1 ชุด พร้อมลายเซ็นผู้สมัคร
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 1 ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร (ที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
4. หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น เป็นชื่อบัญชีของผู้สมัคร ประเภทออมทรัพย์ ระบุจํานวนเงิน
แปลงมูลค่าเป็นดอลลาร์ออสเตรเลียแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) จํานวน 1 ฉบับ
(ฉบับจริงที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารเท่านั้น มีตราประทับหรือลายมือชื่อกํากับ อายุไม่เกิน 30 วัน และออกก่อนวันกดโควตา
ออนไลน์ (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565)
*ไม่รับพิจารณาเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์จากแอพพลิเคชั่นของธนาคาร ไม่รับสหกรณ์
5. สําเนาหลักฐานเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยต้องแนบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี (ใช้วันที่เข้าสอบเป็นเกณฑ์)

    1) สําเนาผลการสอบ IELTS ระดับคะแนนรวมทุกทักษะ (over all) ไม่ต่ํากว่า 4.5
    2) สําเนาผลการสอบ TOEFL iBT ระดับคะแนนรวมทุกทักษะ (over all) ไม่ต่ํากว่า 32
    3) สําเนาผลการสอบ PTE Academic ระดับคะแนนรวมทุกทักษะ (over all) ไม่ต่ํากว่า 30
    4) สําเนาผลการสอบ Cambridge English: CAE ระดับคะแนนรวมทุกทักษะ (over all) ไม่ต่ํากว่า 147
   
• ต้องมีผลการสอบประเภท 1) ถึง 4) ก่อนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 (ยึดตามวันที่เข้าสอบ)
    • ผลการสอบประเภท 1) ถึง 4) ต้องไม่หมดอายุการใช้งานก่อนวันสมัครโควตาออนไลน์ (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565)
      ยึดตามวันที่เข้าสอบ
    5) สําเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี
    6) สําเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับอนุปริญญา/ปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หลักสูตรเต็มเวลาที่ใช้ภาษาอังกฤษ ระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี
    7) สําเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 5 ปี
    8) สําเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษ

6. สําเนาปริญญาบัตร 1 ฉบับ กรณีสําเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร สามารถใช้สําเนาใบรับรองการสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีแทนได้พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
7. บันทึกข้อตกลงที่ผู้ทําบันทึกข้อตกลง ผู้สมัคร และพยาน ลงนามเรียบร้อยแล้ว (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ภายหลังจากการ
สมัครผ่านระบบออนไลน์)
8. สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้ทําบันทึกข้อตกลง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
9. แผนการเดินทางและประเภทงานที่สนใจจะทําระหว่างเข้าร่วมโครงการ
(ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ 1. เอกสารทั้งหมดต้องรับรองสําเนาถูกต้อง
           2. หากมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ให้แนบใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
           3. เอกสารบัตรประจําตัวประชาชน และหนังสือเดินทางของผู้สมัคร ข้อมูลต้องตรงกัน
           4. การลงลายมือชื่อรับรองสําเนาทุกฉบับ โดยไม่เขียนทับข้อความสําคัญในเอกสาร เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ

การส่งเอกสาร (ทาง E-mail และ Google Forms ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.)
ผู้ที่ได้โควตา จํานวน 1,600 คน จะต้องตรวจสอบเอกสารและจัดส่งเอกสาร ตามข้อ 3)
E-mail : wah.whs.dcy@gmail.com

Google Forms : https://forms.gle/GHFDxTrPzhjuhnoy5
(สําหรับจัดส่งเอกสารเท่านั้น) ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานทั้ง 2 ช่องทาง มิฉะนั้นจะไม่รับการพิจารณาคุณสมบัติ

4) การรับหนังสือรับรองคุณสมบัติ

เดือนธันวาคม 2565- มกราคม 2566 รวมจํานวนทั้งสิ้น จํานวน 1,600 คน
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ทาง ระบบการรับสมัครออนไลน์ ผู้ผ่านคุณสมบัติต้องเดินทางมารับหนังสือรับรองด้วยตนเอง หรือมอบอํานาจให้บุคคลอื่นมารับแทนได้
สถานที่ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
           (บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 19 ชั้น)
           ที่อยู่1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
           กรุงเทพมหานคร 10100
ขั้นตอนการรับเอกสาร
           1) ตรวจสอบวัน เวลา ในการรับเอกสาร แสดงบัตรประจําตัวประชาชน
           2) กรณีให้ผู้อื่นมารับแทน ต้องทําหนังสือมอบอํานาจ พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัครและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ และติดอากรแสตมป์ จํานวน 10 บาท
           3) ลงลายมือชื่อรับหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ ดย.