ข่าวสาร >
2021
November
12
อัปเดต Student arrival plans
โดย : Adminstrator ( จำนวนผู้เข้าชม 3285 คน )


Queensland
จะรับนักเรียนต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ตั้งแต่ต้นปี 2022 โดยเริ่มจากนักเรียนที่เรียนในสาขาการแพทย์ และ/หรือสหเวชศาสตร์ (allied health สำหรับเฟส 1 จะรับนักเรียนกลับมา 250 คนต่อ 2 สัปดาห์) ซึ่งจะต้องเข้าพักที่ Wellcamp ซึ่งเป็นที่พักใน Toowoomba
รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ https://www.studyqueensland.qld.gov.au/student-returns

South Australia
จะรับนักเดินทางที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว (รวมถึงนักเรียนต่างชาติ) โดยไม่ต้องกักตัว เมื่อประชาชนในรัฐที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปได้ฉีดวัคซีนครบแล้วถึง 90% ซึ่งคาดว่าจะถึงในปลายเดือนธันวาคม 2021
รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการรับนักเรียนกลับเข้า Adelaide รวมถึงคำถามที่พบบ่อย ดูที่ https://studyadelaide.com/return

Victoria
รัฐบาลกลางได้อนุมัติ International Student Arrivals Plan ของรัฐวิกตอเรียแล้ว โดยในขั้นแรกจะรับนักเรียนกลับมาจำนวนจำกัดในแต่ละสัปดาห์ นักเรียนที่จะได้รกลับมาก่อนคือ นักเรียนที่เรียนในมหาวิทยาลัยที่จำเป็นต้องกลับมาวิกตอเรียอย่างเร่งด่วนเพื่อเรียนภาคปฏิบัติ เช่น นักเรียนในสาขาสุขภาพและการแพทย์ และนักเรียนในระดับ postgraduate research
รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ https://www.coronavirus.vic.gov.au/international-student-arrivals-plan

Tasmania
นักเรียนที่ต้องการเข้าแทสมาเนียเพื่อเรียนต่อหรือเริ่มเรียน ทางรัฐจะผ่อนปรนมาตรการด้านการเดินทางตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2021 ผู้ที่เดินทางมาถึงก่อนวันที่ 15 ธันวาคม (และผู้ที่เดินทางมาถึงโดยต่อเครื่องจากแผ่นดินใหญ่) จะต้องกักตัวในโรงแรม 14 วัน  หากมาถึงตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคมเป็นต้นไปและฉีดวัคซีนครบแล้วพร้อมทั้งมีผลตรวจโควิดเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนบินเข้ารัฐ ไม่ต้องกักตัว

Australian Capital Territory
ACT จะรับนักเรียนต่างชาติในระดับอุดมศึกษาที่ฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก Therapeutic Goods Administration  ครบแล้ว เพื่อเริ่มเรียนในปีการศึกษา 2022

New South Wales
ได้ประกาศแพลนนำร่องนำนักเรียนต่างชาติกลับเข้ารัฐจำนวน 250 คนต่อ 2 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2021 ไปจนถึงปี 2022 เริ่มจากนักเรียนที่มีวีซ่านักเรียนแล้วและลงทะเบียนเรียนกับสถาบันใน NSW
รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ https://www.study.sydney/return
นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ของสถาบันด้วย

Northern Territory
Northern Territory ได้รับนักเรียนต่างชาติกลุ่มแรกกลับมาแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2020 หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป

คำแนะนำสำหรับการการเดินทาง
ในขณะนี้ ยังคงมีการใช้มาตรการด้านการเดินทางอยู่ แต่สามารถยื่นขอ travel exemption ได้ในกรณีที่:
-    เป็นนักเรียนระดับปริญญาที่กำลังจะเรียนจบในอีก 2 ปีในสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หรือสหเวชศาสตร์ โดยจะต้องมีหลักฐานว่าได้รับการฝึกงานในโรงพยาบาล หรือต้องเรียนปฏิบัติด้านการแพทย์ ที่ต้องเริ่มภายใน 2 เดือนข้างหน้า
-    ลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาในออสเตรเลียในระดับปริญญาเอกที่จำเป็นต้องทำวิจัย
-    เป็นนักเรียนระดับ higher degree research ที่ต้องกลับมาเรียนต่อ และงานวิจัยได้รับทุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย โดย Department of Home Affairs จะรับพิจารณา Confirmation of Enrolment (CoE) ปัจจุบันที่ระบุถึงการได้รับทุน Research Training Program และจดหมายจาก Australian Research Council (ARC) หรือ National Health and Medical Research Council (NHMRC) ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่ https://www.homeaffairs.gov.au/covid-19/Documents/commissioners-guidelines.pdf
-    สำหรับนักเรียนในระดับ Research higher degree ที่ไม่ได้รับทุนวิจัยจากรัฐบาลออสเตรเลียก็สามารถยื่นขอ travel exemption  ได้ หากมีจดหมายรับรอง ตามย่อหน้าที่ 1.4 ใน Guidelines ด้านบน
-    เป็นชาวสิงคโปร์ที่เดินทางจากสิงคโปร์เข้าออสเตรเลีย
-    รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่อง travel exemptions ดูที่ https://travel-exemptions.homeaffairs.gov.au/tep
-    และ https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions

คำแนะนำเรื่องวีซ่า
แม้จะยังคงมีการใช้มาตรการด้านการเดินทางและอนุญาตให้นักเรียนได้กลับมาเรียนในแคมปัสโดยจำกัดจำนวน รัฐบาลออสเตรเลียก็ยังคงให้วีซ่านักเรียนอยู่ โดยมีคำแนะนำดังนี้:
-    หากเป็นนักเรียนใหม่ ให้สมัครเรียนก่อนแล้วจึงยื่นวีซ่านักเรียน
-    หากมีวีซ่านักเรียนแล้วแต่ยังอยู่ในประเทศบ้านเกิด ให้ลองพิจารณาเรียนออนไลน์ไปก่อน โดยตรวจสอบข้อมูลจากสถาบันการศึกษา
-    หากมีวีซ่านักเรียนแล้ว การเรียนออนไลน์นอกออสเตรเลียเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จะสามารถเอามานับรวมสำหรับการขอวีซ่า post-study work visa ได้
-    หากเริ่มเรียนออนไลน์ไปแล้วแต่ยังไม่มีวีซ่านักเรียน แนะนำให้ยื่นวีซ่านักเรียนได้เลย เพราะเมื่อมีการผ่อนปรนมาตรการการเดินทาง ก็จะสามารถเดินทางเข้าประเทศเพื่อเรียนต่อได้ทันที
-    นักเรียนที่อยู่ในออสเตรเลียแล้ว สามารถรับความช่วยเหลือด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ได้จากสถาบันการศึกษา และหน่วยบริการของรัฐและชุมชน
-    นักเรียนต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเองได้ตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ในออสเตรเลีย สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในออสเตรเลียได้ที่ https://www.studyaustralia.gov.au/english/live-in-australia/living-costs
-    ในส่วนของคำถามที่พบบ่อย ดูที่ https://www.studyaustralia.gov.au/english/visas-travel-covid-19/study-in-australia-student-support/travel-visas

Source : studyaustralia.gov.au