Member Info
Introduction

TigerJIN Head Barista Trainer ปัจจุบันเป็นที่รู้จักในวงการร้านกาแฟประเทศ ออสเตรเลียและไทย เป็นที่ปรึกษาบริษัทกาแฟต่างๆ เป็นนักปั้นบาริสต้าอาชีพ สู่ประเทศออสเตรเลีย เคยเข้าร่วมแข่งขัน NSW Latte Art และ latte art smack down ได้ตำแหน่งรองแชมป์ 2 สมัย Thai Barista Australia อบรมบาริสต้า เรียนบาริสต้า ออสเตรเลีย อบรมเรียนรู้การชงกาแฟสด เรียนสูตรกาแฟ เรียนบาริสต้าออสเตรเลีย และเครื่องดื่มต่างๆ ในร้านกาแฟ บริษัทองค์กร และผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ หรือมีร้านกาแฟอยู่แล้วต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม TigerJin เปิดอบรมสอนเทคนิค Barista การทำกาแฟสดให้กับผู้ที่ต้องการจะเป็น บาริสต้าที่ดีทั้งในและออสเตรเลีย แนะนำประสบการณ์การทำร้านกาแฟอย่างมีเทคนิคชั้นเชิง เป็นที่ปรึกษาระยะยาวไม่ทอดทิ้ง สอนโดย Head barista Australia มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาบริษัทกาแฟ band ดัง ทำงาน Barista Australia สอนทำกาแฟทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

Blog Archive

บล็อคอัพเดทล่าสุด

barista go inter Tigerjin

http://www.coffeelearner.com/

TigerJIN Head Barista Trainerปัจจุบันเป็นที่รู้จักในวงการร้านกาแฟประเทศ ออสเตรเลียและไทยเป็นที่ปรึกษาบริษัทกาแฟต่างๆ เป็นนักปั้นบาริสต้าอาชีพ สู่ประเทศออสเตรเลีย เคยเข้าร่วมแข่งขัน NSWLatte Art และ latte art smack down ได้ตำแหน่งรองแชมป์ 2 สมัย

เรียนกาแฟกับ TigerJin มีคลาส ไปออสเตรเลีย,เปิดร้านกาแฟที่ไทย และ Latte Art เรียนกับอาจารย์จินดีอย่างไร?
1.เรียนคนเดียวตัวต่อตัว (มากสุด1-2 คน) เรียน 2 วัน มาซ้อมต่อได้อีก ไม่คิดเงินเพิ่ม นักเรียนควรซ้อมนะครับถ้าจะไปนอก ที่มีการแข่งขันสูง ใจต้องสู้ด้วยนะครับ
2.เรียนกับบาริสต้ามือเก๋าผู้มีประสบการณ์ทำงานและแข่งขันที่ออสเตรเลียจริงๆ
3.นำไปใช้ได้จริง หลากหลายสถานะการณ์ทั้งไทยและเทศ

Posted : Jul 8, 2016 , 10:30:54 PM     View : 1664