Community Zone
Australian E-visa & Visa label
โดย : zgamez   (20 December 2012) จำนวนผู้เข้าชม 8261 คน

ปกติแล้ววีซ่าของออสเตรเลีย เช่น วีซ่านักเรียน วีซ่า Work and Holiday และวีซ่าท่องเที่ยว จะเป็น e-visa ครับ

หมายความว่าจะไม่มี label แปะมาใน passport ของเราเหมือนกับประเทศอื่นๆ ดังนั้นเวลาเรายื่น visa และได้รับ passport คืนมา passport จะหน้าตาเหมือนตอนยื่นไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

โดยเวลาที่เราไปรับผลวีซ่าจะมีจดหมายที่แจ้งผลมาด้วยว่าผ่านหรือไม่ผ่าน

โดยถ้าผ่านก็จะเรียกมีจดหมายที่เรียกว่า Visa Grant Letter ซึ่งในจดหมายนั้นจะมีรายละเอียดสำคัญต่างๆได้แก่ visa grant number และรายละเอียด conditions ของวีซ่าอื่นๆเขียนมาให้ด้วยครับ

และในกรณีที่โดน reject ก็จะมีจดหมายปฏิเสธและเหตุผลจะเรียกว่า Visa Refusal Letter ก็จะแนบมาเช่นกันครับ

Entry to Australia  : แม้จะไม่มีตัว Label แปะมาใน Passport เราก็สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้โดยไม่มีปัญหาอะไรหากเรามีวีซ่าอยู่แล้ว เพราะทาง immigration ที่สนามบินก็จะสามารถตรวจสอบกับข้อมูลใน passport เราได้ครับ

ดังนั้น Visa Grant Letter ให้นำไปด้วยก็ดี และแนะนำให้แสกนเก็บไว้ด้วยครับ : Visa Grant Letter ผมแนะนำว่าให้ติดตัวไปเพราะแม้อิมมิเกรชันจะไม่ว่าอะไร แต่ว่าติดตัวไว้สำหรับนายจ้างก็ดีครับ (จริงๆนายจ้างสามารถตรวจสอบผ่านระบบ VEVO ได้ แต่ว่าไม่ใช่ทุกเจ้าจะใช้ ดังนั้นเอาไว้ใช้ติดต่อในการสมัครงานด้วยก็ยิ่งดีครับ)

อย่างไรก็ตาม ผมเข้าใจว่ายังมีหลายๆคนที่อยากได้หน้า Label กัน นัยว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรืออาจจะทำให้รู้สึกว่าเข้าประเทศได้แน่ๆ ทาง Depertment of Immigration and Border Protection (DIBP) ก็สามารถให้เราไปแปะหน้า Label ได้เช่นกัน

สมัยแรกๆก็ฟรี สมัยต่อมาเค้าก็เพิ่มค่าใช้จ่ายเป็น 70 AUD และปัจจุบันเพิ่มมาเป็น 150 AUD ครับ 

ดังนั้นแนะนำว่าถ้าไม่อยากได้เป็นที่ระลึกจริงๆไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเข้าประเทศออสเตรเลียครับ เข้าได้แน่นอน และไม่ต้องแปะเพราะจะได้ประหยัดเงินด้วยครับ

ถ้าอยากได้จริงๆ เราต้องไปกรอกฟอร์ม 1405 ด้วยครับ เผื่อใครอยากได้จริงๆ เข้าไปได้ในลิงค์ด้านล่างเลยครับ

Form 1405​ - Visa label request and payment (253KB PDF).

 

Social Network


 
Advertrising