Community Zone
ขั้นตอนการสมัคร WAH/WHS 2016 (Online)
โดย : zgamez   (12 May 2013) จำนวนผู้เข้าชม 140264 คน

 

 

ขั้นตอนการสมัคร WAH/WHS 2016(Online) : Updated 12/05/2016

 

 

 เราจะแบ่งโครงการ Working Holiday ออกเป็นสองโครงการคือ Work and Holiday Australia (WAH) และ Working Holiday Scheme New Zealand โดยทั้งสองโครงการจะมีกำหนดการต่างกันนิดหน่อยดังรายละเอียดด้านล่างครับ

 

Work and Holiday Australia 2016

กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือ ดย.เปิดรับโควต้าเพื่อให้ขอใบรับรองคุณสมบัติจำนวน 700 คนซึ่งมากกว่าโควต้าของ Work and Holiday Australia ของทางสถานทูตอยู่ 200 คน (Quota ของสถานทูตออส = 500) 

 

โดยอ้างอิงกติกาปีนี้จะแบ่งโควต้าออกเป็นสองส่วนสำหรับการขอ WAH ออสเตรเลีย โดยจะมีแบ่งดังนี้ครับ 

1 : 500 คนแรก หรือผู้ได้ลำดับที่ 1 ถึง 500 จะมีสิทธิ์นำใบรับรองไปยื่นขอวีซ่าได้ทันที 

2 : ลำดับที่ 501 ถึง 700 จะยังไม่มีสิทธิ์ยื่นทันที - เป็นโควต้าสำรองที่ทางดย. จะติดต่อไปเองเมื่อมีผู้ที่คุณสมบัติผ่านไม่ครบ 500 คนแรกครับ

 

เช่น ถ้าเรียก 500 คนแรกไป ปรากฎว่า 20 คน ไม่ผ่านเพราะคุณสมบัติไม่ครบ ทางดย.ก็จะเรียกผู้ได้โควต้าในลำดับถัดๆไปคือ 501-520 มาแทน หากคนใดที่ติดต่อไม่ได้ก็อาจจะต้องข้ามไป เป็นต้นครับ

 

(ดังนั้นทาง ดย. จึงแนะนำว่าการกรอกรายละเอียดในฟอร์มออนไลน์ ควรจะกรอกให้ครบถ้วน เพราะเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้สมัครเอง)

 

 

Working Holiday Scheme New Zealand 2016

สำหรับของทาง New Zealand ดย.เปิดรับอีก 150 คน (Quota ของสถานทูตนิวซีแลนด์ = 100)

 

สำหรับนิวซีแลนด์โควต้าจะเป็นตัวจริงทั้งหมดครับ 

 

**ทั้งนี้เราไม่สามารถขอใบรับรองสำหรับทั้งสองประเทศพร้อมกันในปีเดียวได้ครับ ถ้าใครทำแล้วสท.เค้าตรวจเจอจะถูกตัดสิทธิ์ทั้งสองโครงการไปเลยครับ ดังนั้นต้องตัดสินใจให้ดีๆก่อนสมัครครับว่าจะไปไหน**

 

กำหนดการการขอโควต้าออนไลน์
การสมัครออนไลน์ของปี 2016 นี้จะแบ่งออกเป็นสองช่วง คือ

1) New Zealand Working Holiday Scheme : วันที่ 1 มิถุนายน 2016

2) Australia Work and Holiday Visa : วันที่ 3 มิถุนายน 2016

โดย ดย.จะเปิดให้สมัครออนไลน์ตั้งแต่ 9.00น.ในแต่ละรอบโดยจะปิดรับทันทีที่ได้ผู้สมัครครบ 700 คนสำหรับ Australia และ 150 คนสำหรับ New Zealand ครับ

 

โควต้าเต็มเร็วมากนะครับ อ่านการ์ตูนเกี่ยวกับเรื่องโควต้าได้ที่
กดโควต้า WAH/WHS ยากแค่ไหน?

 

การสัมภาษณ์กับดย.

ผู้ที่จองคิวสัมภาษณ์ 500 คนแรกของออสเตรเลีย และ 150 คนของนิวซีแลนด์ทันจะต้องเข้าสัมภาษณ์กับดย.ในวันที่

 (ต้องไปด้วยตัวเองเท่านั้น)

WAH Australia : วันที่ 18 June 2016 - หมายเลข 1-200

 

วันที่ 19 June 2016 - หมายเลข 201-500

 

WHS New Zealand :

 

วันที่ 18 June 2016 - หมายเลข 1-150

 

การรับใบรับรองจากดย.

การรับใบรับรองสามารถทำได้ตั้งแต่ 1 July 2016 เป็นต้นไป (ถ้าผ่านการพิจารณา)  และใบรับรองจะมีอายุตั้งแต่ 1 July 2016 จนถึง 30 December 2016 ครับ

ข้อควรทราบเพิ่มเติมจากทางดย.
1.  ผู้สมัครสามารถสมัครได้โครงการเดียวเท่านั้น หากตรวจสอบพบข้อมูลภายหลัง ว่าสมัครทั้งสองโครงการจะถูกตัดสิทธิ์ทั้งสองโครงการ (ถ้าสมัครโครงการแรกไม่ผ่าน แล้วไปสมัครโครงการที่สองแบบนั้นทำได้ครับ)

2.  หากตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครมีเจตนากรอกข้อมูลเท็จ ดย. จะตัดสิทธ์ผู้สมัครทันที

3.  ดย. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์ พร้อมวัน เวลา ให้ทราบในวันที่ 6

     มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. ทางเว็บไซต์ดย.

4. การมีใบรับรองไม่ได้แปลว่าวีซ่าจะต้องผ่าน แต่จะยื่นวีซ่าได้จะต้องมีใบรับรองจากทางดย.ก่อน
    การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูตออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์

 

กำหนดการการขอวีซ่า

Australia : สามารถขอได้เลยหลังจากได้รับใบรับรองเลย เพราะสถานทูตออสเตรเลียเริ่มนับโควต้าใหม่ทุกวันที 1 กค. ของทุกปี
** อย่างไรก็ตาม การได้รับใบรับรองไม่ได้แปลว่าได้วีซ่านะครับ** 

New Zealand : สำหรับของสถานทูตนิวซีแลนด์ เราเริ่มขอวีซ่าได้ตั้งแต่ 19 July 2016 เป็นต้นไป (10 am NZ Time)
รีบขอได้ก็ดีนะครับโควต้าทั้งสองประเทศ เพราะถ้าเต็มแล้ว ถึงจะมีใบรับรองก็ไม่สามารถขอโควต้าได้

 

หลักฐานและข้อมูลที่ต้องเตรียมในการสมัครออนไลน์

สำหรับทั้งสองโครงการปีนี้จะดีหน่อยตรงที่ไม่ต้องอัพโหลดไฟล์ใดๆ (ทั้ง IELTS / ใบจบอินเตอร์ หรือ รูปถ่าย) ขึ้นไปในระบบ ซึ่งคาดว่าจะทำให้ระบบเร็วขึ้นครับ

เพิ่มเติมนิดนึงสำหรับผลภาษาแบบต่างๆ เข้าไปอ่านได้ในนี้นะครับ
20 ข้อควรทราบเกี่ยวกับการสอบ IELTS เพื่อขอ WAH/WHS

**และอีกเรื่องคือสถานทูตนิวซีแลนด์ไม่รับผล TOEFL ครับ**


วิธีการสมัครผ่านระบบออนไลน์

1. เข้าหน้าเว็บกรมกิจการเด็กและเยาวชน http://dcy.go.th/webnew/main/ คลิ๊กเลือกแบนเนอร์โครงการ

 

หรือพิมพ์ url http://dcytgg.dcy.go.th/opp/home/จะพบหน้าแรกดังภาพ

2. เมื่อ Click ข้อความตามที่แจ้งแล้วจะพบหน้าจอแสดงรายชื่อของโครงการที่เปิดรับสมัคร ดังภาพ

3. เมื่อ Click เลือกโครงการที่เปิดรับสมัครจะพบหน้าจอ ดังภาพ 

เมื่อระบุ “เลขประจำตัวประชาชน” ไม่ถูกต้องตามเลขจริงบนบัตรระบบจะแสดงข้อความเตือน ดังภาพ

 

หมายเหตุ : กรณีที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องระบบจะไม่ยอมให้ผ่านไปบันทึกใบสมัครได้

4. เมื่อระบุ “เลขประจำตัวประชาชน” ถูกต้องระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ผู้สมัครยืนยันยอมรับข้อตกลง ดังภาพ 

5. เมื่อยืนยันยอมรับข้อตกลงแล้วจะพบหน้าจอสำหรับกรอกใบสมัคร ดังภาพ

6. เมื่อบันทึกข้อมูลใบสมัครเรียบร้อยแล้วจะพบหน้าจอแสดงสถานะการสมัคร ดังภาพ

7. ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัคร บันทึกข้อตกลง พร้อมทั้งกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนเพื่อใช้ในการแนบเอกสาร ส่งให้กับ ดย. กรณีที่ผู้สมัครได้รับการสัมภาษณ์แล้ว และต้องการเข้ามาตรวจสอบสถานะของตนเอง สามารถเข้ามาที่ หน้าจอเดิม ดังภาพ 

เมื่อระบุเลขประจำตัวประชาชนแล้ว จะพบหน้าจอแสดงสถานะการพิจารณา ดังภาพ 

 

 

โดยผู้สมัครสามารถเซฟมาปรินต์ทีหลัง หรือ login เข้าไปปรินต์ทีหลังได้ (แต่แนะนำให้เซฟไฟล์ไว้ก่อนครับ)

หน้าตาของใบสมัคร และ บันทึกข้อตกลง สามารถเข้าไปดูได้ในนี้ครับ (อยู่หน้าท้ายๆ) การสมัครออนไลน์ WAH/WHS 2017 - จากดย.

เมื่อกรอกข้อมูลและตรวจสอบเสร็จแล้ว ให้คลิก "บันทึกข้อมูล" ก็เป็นอันเสร็จครับ ระบบจะพาเรามาหน้านี้ เพื่อแสดงรายละเอียด

และบอกว่าเราได้ลำดับที่เท่าไหร่ โดยคอนเฟิร์มถึงรายละเอียดวันสัมภาษณ์ที่ได้กรอกไปด้วย

 

ขั้นตอนคร่าวๆไม่ยากอะไรครับ ที่ยากคือจองให้ทันกันนี่แหละ 

ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา นี่การกรอกข้อมูลน้อยลงกว่าปีก่อนๆเยอะ (2015 ราวๆ 16 ข้อ / 2014 ราวๆ 40 ข้อ และ 2017 ก็น่าจะไม่ต่างกันครับ) และไม่ต้องอัพโหลดไฟล์ด้วย ดังนั้นน่าจะสะดวกขึ้น

ยังไงขอให้ทุกคนโชคดีกับการกดโควต้าในปีนี้ครับ

 

ที่มา : http://dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=1580&type=12


 

Social Network


 
Advertrising