อัตราดอกเบี้ยบ้านมือสอง 2564 (ล่าสุด)
First Last ( date 13.08.2021 )
ดอกเบี้ยบ้านใหม่ล่าสุด!! เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยบ้านมือสองใหม่ ไตรมาส3 (เดือนก.ค.) ปี 2564 สำหรับใครที่กำลังถูกใจบ้านมือสองสักหลัง แล้วอยากกู้ซื้อบ้าน? ขอสินเชื่อบ้านมือสอง ธนาคารไหนดี ถึงจะได้ดอกเบี้ยบ้านต่ำที่สุด เรารวบรวมข้อมูลมาเปรียบเทียบให้แล้ว สินเชื่อบ้านมือสอง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดอกเบี้ยบ้าน เฉลี่ย 3 ปี = 3.35% ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ttb) ดอกเบี้ยบ้าน เฉลี่ย 3 ปี = 2.7% ธนาคารกสิกรไทย ดอกเบี้ยบ้าน เฉลี่ย 3 ปี = 5.90 % ธนาคารกรุงไทย ดอกเบี้ยบ้าน เฉลี่ย 3 ปี = 2.80 % ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารไทยพาณิช (SCB) ดอกเบี้ยบ้าน เฉลี่ย 3 ปี 1) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) สินเชื่อบ้านมือสอง ALL HOME ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 ธันวาคม 2564 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) • วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร • ระยะเวลาผ่อน ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี • ดอกเบี้ย ปีที่ 1 = 3.35 % ต่อปี ปีที่ 2 = MRR - 2.55 % ต่อปี ปีที่ 3 = MRR - 2.15 % ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR - 1.00 % ต่อปี รายละเอียดอื่นๆ : https://www.ghbank.co.th/product-detail/all-home-64-q3q4 2) ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ttb) สินเชื่อบ้านมือสอง ดอกเบี้ยบ้านมือสองพิเศษ เฉลี่ย 3 ปีแรก 2.70% ต่อปี เป็นเจ้าของบ้านใหม่ บ้านมือสอง คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ได้เร็ว และง่ายขึ้น ด้วยข้อเสนอที่ดีกว่าจากทีทีบี วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย พร้อมสิทธิประโยชน์อีกมากมายจากโครงการพันธมิตรของธนาคาร • วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท หรือ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินของธนาคาร 1. กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อบ้านจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อบ้านจากโครงการทั่วไป 2. กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า • ระยะเวลาผ่อน นานสูงสุดถึง 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี • ดอกเบี้ย 2 ทางเลือก ทางเลือกที่ 1 สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ปีที่ 1 - 3 MRR - 0.88 % หลังจากนั้น MRR - 0.78% ทางเลือกที่ 2 สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท ปีที่ 1 - 3 MRR - 0.38% หลังจากนั้น MRR - 0.28% ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ รายละเอียดอื่นๆ :https://www.ttbbank.com/th/personal/loans/home-loan/home-loan 3) ธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อบ้านมือสอง ยื่นกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 • วงเงิน - กรณีกู้ซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90 % ของราคาประเมินหลักประกัน - กรณีกู้ปลูกสร้างบ้าน กู้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง วงเงินให้กู้ไม่เกิน 100% ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง แต่ไม่เกิน 90%ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง - กู้ซื้อที่ดินพร้อมขอกู้ปลูกสร้างบ้าน วงเงินให้กู้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายที่ดินรวมกับราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง แต่ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินที่ดินและราคาประเมินแบบสิ่งปลูกสร้าง เมื่อยื่นเอกสารครบ รู้ผลอนุมัติเบื้องต้น ภายใน 3 วันทำการ • ระยะเวลาผ่อน สูงสุด 30 ปี • ดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ - อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก MRR - 0.07% - หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา MRR - อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.90 % - อัตรอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.94% สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ - อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก MRR + 0.43 % - หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา MRR + 0.50 % - อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 6.40 % - อัตรอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 6.44% รายละเอียดอื่นๆ : https://kasikornbank.com/th/personal/Loan/Home-Loan/Pages/Home.aspx 4) ธนาคารกรุงไทย กรุงไทยชัวร์ ทุกเรื่องบ้าน ดอกต่ำ วงเงินสูง ผ่อนนาน • วงเงินกู้สูงสุด 100% • ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 40 ปี • ดอกเบี้ยบ้านมือสอง 1. ทำประกัน* ปีที่ 1 0.75 ปีที่ 2 MRR – 2.40 ปีที่ 3 MRR – 2.40 หลังจากนั้น MRR – 1.25 อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.80 2. ไม่ทำประกัน* ปีที่ 1 1.00 ปีที่ 2 MRR – 2.40 ปีที่ 3 MRR – 2.40 หลังจากนั้น MRR – 1.25 อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.88 ทั้งนี้ การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ ยื่นสมัครสินเชื่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://krungthai.com/th/personal/loan/housing-loan/16 5) ธนาคาร ออมสิน สินเชื่อบ้านมือสองช่วยสานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริงด้วยเงื่อนไขสบายๆ ธนาคารออมสินเข้าใจและรู้ซึ้งถึงความต้องการมีบ้าน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี จึงมุ่งส่งเสริมและช่วยสานฝันของท่านให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด จบทุกความต้องการเรื่อ??งบ้านที่เดียวครบ • วงเงินให้กู้ได้ทุกกรณีรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า • ระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 40 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี • ดอกเบี้ยบ้านมือสองตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.gsb.or.th/personals/homeloan/ 6) ธนาคารไทยพาณิช หากคุณฝันอยากมีบ้าน ความฝันของคุณเป็นจริงได้ไม่ยาก ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมให้คำปรึกษา และมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดให้คุณ เพื่อให้คุณและครอบครัวมีความสุขในบ้านที่อบอุ่น ด้วยวงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกัน และอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษทั้งแบบคงที่ และแบบลอยตัว • วงเงิน วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกั • ระยะเวลาผ่อนสบายแบบ ลดต้น ลดดอก กับระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี • ดอกเบี้ย 5.99 % เฉลี่ย 3 ปีแรก *เป็นไปตามประกาศของธนาคาร รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.scb.co.th/th/personal-banking/loans/home-loans/scb-new-loan.html สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดของบริการได้ที่ โทร.02-295-3905 ต่อ 114 (K.สัญชัย) Email : lek2@trebs.ac.th Line ID : @areavaluation หรือคลิก https://lin.ee/8pZYu1C ขอขอบคุณที่มา: Tooktee.com [Tag] : สินเชื่อบ้านมือสอง , ดอกเบี้ย , ดอกเบี้ยบ้าน , กู้ซื้อบ้าน , ดอกเบี้ยบ้านมือสอง ิติดตอ่เรา เบอร์ 022952294 ID line @trebs

- ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์
- โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย หมิ่นประมาท หรือสร้างความแตกแยกในสังคม
- ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม
- ไม่อนุญาตให้โฆษณาขายสินค้าหรือเผยแพร่ธุรกิจจำพวกธุรกิจเครือข่าย หรือ MLM
- ทุกความคิดเห็นและการตั้งกระทู้ถูกส่งขึ้นระบบ Webboard โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งทางเว็บไซต์มิได้มีส่วนตรวจสอบหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น
  ดังนั้น ความคิดเห็นของสมาชิกจึงไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
- ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น