ข่าวสาร >
2023
October
19
ขั้นตอนการขอวีซ่า Work and Holiday Australia 2023 ออนไลน์ผ่าน ImmiAccount
โดย : Adminstrator ( จำนวนผู้เข้าชม 176217 คน )

ขั้นตอนที่ 1 การสมัคร ImmiAccountถ้ามี Username และ Password อยู่แล้วสามารถใช้ล็อคอินเข้าเพื่อสมัครขอวีซ่าได้เลย แต่ถ้ายังไม่มีต้องเข้าไปสร้าง account ก่อน โดยกดที่ “Create ImmiAccount” ด้านล่าง

ให้สร้าง Username และ Password ซึ่งอนุญาตให้มีตัวอักษรตามข้อกำหนดต่อไปนี้ คือ

 • มีอย่างน้อย 5 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 100 ตัวอักษร
 • ตัวเลข 0-9
 • @
 • . (fullstop)
 • _ (underscore)
 • - (dash)
 • ‘ (apostrophe)
 • + (plus)

กรอกรหัส 2 ครั้ง ประกอบไปด้วยตัวอักษรเหล่านี้ หากรหัสใช้ได้จะขึ้นดังภาพด้านบน

 • มีอย่างน้อย 9 ตัวอักษร
 • ประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็ก (a-z)
 • ประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (A-Z)
 • ประกอบด้วยตัวเลย (1-9)
 • ประกอบด้วยตัวอักษรพิเศษ เช่น @ # $ % - _

 

ถัดลงมาข้างล่างให้กรอกคำถามในกรณีที่เราลืมรหัสผ่าน และต้องกรอกคำตอบเพื่อยืนยันตัวตน

*ต้องจำคำถามคำตอบในส่วนนี้ให้ดี

ส่วนด้านล่างให้เราติ๊กหลังจากอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเรียบร้อย

 (คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

คำอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของ Secret Questions

เสร็จเรียบร้อยจะขึ้นดังภาพ ให้เราเข้าอีเมลเพื่อไปยืนยันตัวตนก่อน ไม่เช่นนั้น account จะถูกระงับและสามารถขอวีซ่าได้ 

หลังจากได้ Username และ Password เว็บไซต์จะส่งต่อไปยังหน้า account ของเราที่ทำการล็อคอินแล้ว

 

 

ขั้นตอนที่ 2 การยื่นวีซ่า Work and Holiday

หากต้องการกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอวีซ่า Work and Holiday ให้กดที่ “New application”

 

ระบบจะพาเราไปยังแบบฟอร์มสมัครวีซ่า ในการกรอกแบบฟอร์มจะมีทั้งหมด 16 ขั้นตอน แบ่งเป็นข้อมูลส่วนต่างๆ ซึ่งจะแจกแจงให้เห็นตามนี้ 

Terms and Conditions

Application contex

Applicant

(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

Additional Identity questions

Contact details

Authorised recipient

Authorised recipient :

 • ในกรณีที่มีการส่งเอกสาร ผู้สมัครจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับเอกสารแทนได้หรือไม่ ถ้าไม่อนุญาตให้ตอบ ‘No’ ถ้าให้คนอื่นรับแทนได้ให้ใส่ว่าให้เอเจนท์หรือบุคคลอื่นเป็นผู้รับแทน และใส่ข้อมูลของบุคคลเหล่านั้น

Education history

หลังจากที่เรากรอกข้อมูลแล้วจะขึ้นรายละเอียดประวัติการศึกษา ดังภาพ

Employment

ข้อมูลการจ้างงาน

 

Language

ภาษาที่ใช้

คำถามด้านต้น ‘ผู้สมัครสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้หรือไม่’ ถ้าตอบว่าใช่จะต้องระบุหลักฐานยืนยัน เช่น ผลทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และให้กรอกรายละเอียดของข้อสอบที่เราเคยทำ

Health declarations

(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

Character declarations

(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

ในส่วนนี้จะเน้นถามด้านข้อมูลประวัติอาชญากรรมของผู้สมัคร ให้อ่านละเอียดในแต่ละข้อ ถ้าเราไม่เคยทำให้ติ๊ก No

Work and Holiday declarations

 

(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

คำถามต่างๆเพื่อยืนยันว่าผู้สมัครเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของวีซ่า Work and Holiday

Declarations

 

(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

ในส่วนนี้จะคล้ายๆด้านบนคือเป็นคำถามเพื่อยืนยันความเข้าใจของผู้สมัคร ได้แก่

หลังจากกรอกข้อมูลครบทุกขั้นตอนจะขึ้น Review Page ให้เราตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่ได้กรอกไป

จากนั้นเข้าสู่หน้าชำระเงิน เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้แนบเอกสารประกอบที่เหลืออยู่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

หลังจากยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งเอกสาร Biometric (สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป) ให้ทางอีเมลที่กรอกตอนสมัครยื่นวีซ่าโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง

 

 

ขั้นตอนที่ 3 การขอใบตรวจสุขภาพ

 

(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

การตรวจสุขภาพสำหรับใช้ประกอบการทำวีซ่า

โดยปกติแล้วการทำวีซ่าเดินทางเข้าออสเตรเลีย ทั้งประเภทวีซ่า WAH และวีซ่านักเรียนจะต้องตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลที่กำหนดก่อน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สรุปรายละเอียดและราคาตรวจสุขภาพวีซ่านักเรียนและ wah ออสเตรเลีย

ขั้นตอนที่ 4 การนัดหมาย VFS (ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/thai/index.html

 

ในการนัดหมาย VFS นั้นจะต้องสมัครไอดีก่อนหรือหากมีไอดีอยู่แล้วก็สามารถทำการนัดหมายได้เลย สามารถสมัครได้ตามขั้นตอนดังนี้ คลิ๊กที่ลิ้งค์ด้านล่างแล้วเลือก “กรุณาคลิ๊กที่นี่เพื่อทำการนัดหมาย”

https://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/thai/schedule-an-appointment.html

 

 

ขั้นตอนการนัดหมาย VFS เพื่อไปไบโอเมตทริกซ์

เอกสารที่ต้องนำไปยื่นที่ VFS

 

แผนที่การเดิน VFS https://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/thai/contact_us.html