ข่าวสาร >
2022
August
5
Checklist สำหรับยื่นเอกสารออนไลน์กับทาง ดย. WAH/WHS 2022
โดย : Adminstrator ( จำนวนผู้เข้าชม 16889 คน )

Checklist เอกสารโครงการ WAH/WHS สำหรับยื่นกับทาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2022

     สำหรับคนที่กดโควต้าทั้งของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ทาง Beyond Study Center และ Thaiwahclub ได้ทำ Checklist เพื่อใช้เช็คเอกสารสำหรับวันสัมภาษณ์กับ ดย. ออกมาให้ดังนี้

 

สามารถดาวน์โหลดและปริ้นออกมาดูจากไฟล์ PDF ด้านล่างนี้เพื่อความสะดวกต่อการเช็คเอกสาร

Australia : Checklist WAH 2022
New Zealand : Checklist WHS 2022

 

การส่งเอกสาร

Australia : ผู้ที่ได้โควต้า จำนวน 1,000 คน และสำรอง 300 คน
New Zealand :
ผู้ที่ได้โควต้า จำนวน 100 คน และสำรอง 50 คน

ต้องส่งเอกสารภายในวันที่ 27 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565 จะต้องตรวจสอบเอกสารและจัดส่งเอกสาร ดังนี้
1) ใบปะหน้าเอกสาร
2) ใบสมัคร (พิมพ์จากการสมัครออนไลน์)
3) บันทึกข้อตกลง (ดาวน์โหลดไฟล์จากระบบการสมัคร) พร้อมลงลายมือชื่อของผู้สมัคร ผู้ปกครอง และพยาน
4) เอกสารและหลักฐานการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก ดย. ตามที่ระบุใน ข้อ 3 โดยรับรองสำเนาทุกฉบับ
จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไทยและสแกนสำเนาเอกสารส่งมาตามกำหนด ดังนี้

1. ไปรษณีย์ไทย แบบด่วนพิเศษ (EMS) ประทับตราไม่เกินวันที่ 5 สิงหาคม 2565
โดยเขียนรายละเอียดในส่วนของผู้รับจดหมาย ปรากฏตามตัวอย่างด้านล่าง

(ออสเตรเลีย)

 (นิวซีแลนด์)

เมื่อจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไทย แบบด่วนพิเศษ (EMS) แล้ว ผู้สมัครต้องแจ้งข้อมูล หมายเลขพัสดุ ในแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งเอกสารและการติดตามเอกสารได้ที่ Australia / New Zealand

2. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล: WAH2022.dcy@gmail.com
Australia :  ระบุหัวข้ออีเมล: ส่งใบสมัคร AUS…XXX…. ชื่อ-นามสกุล
*พร้อมแนบไฟล์สำเนาเอกสารที่ระบุในข้อ 3 (ชุดเดียวกับที่ส่งทางไปรษณีย์ EMS)

New Zealand : ระบุหัวข้ออีเมล: ส่งใบสมัคร NZ….XXX….. ชื่อ-นามสกุล
*พร้อมแนบไฟล์สำเนาเอกสารที่ระบุในข้อ 3 (ชุดเดียวกับที่ส่งทางไปรษณีย์ EMS)

 

คำถามที่พบบ่อย (ตอบโดยดย.)

คำถาม : ใบปะหน้าต้องติ๊กถูกมั้ยคะ
คำตอบ : ปกติไม่ต้องติ๊กค่ะ แต่ถ้าน้องๆติ๊กมาให้ก็ไม่ผิดค่ะ

คำถาม : ถ้าผู้ปกครองมีลูกกดได้สองคน ใช้คนเดียวกันได้มั้ย
คำตอบ : ตามหลักเกณฑ์ขอผู้ปกครองเป็นคนละคนกับพยานเท่านั้นค่ะ ดังนั้นไม่มีปัญหาค่ะ แต่หากน้องมีคุณพ่อคุณแม่อาจจะให้สลับกันเป็นผู้ทำการตกลงก็ได้ค่ะ

คำถาม : อยากทราบเรื่องเขียนด้วยลายมือในช่องว่างของใบสมัครและบันทึกข้อตกลงทั้งหน้า1และ 2แล้วสแกนส่งอีเมล ว่าเข้าใจถูกไหมคะ
คำตอบ : ในช่องว่างสามารถเขียนเพิ่มเติมด้วยลายมือของตนเองได้ค่ะ  บันทึกข้อความเขียนด้วยลายมือหรือพิมพ์ได้ค่ะ แต่ลายเซ็นจะต้องเป็นลายเซ็นจริงห้ามใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ

คำถาม : ในใบสมัครหน้าแรกช่องว่างที่มีสรุปทาง ดย ให้กรอกไหมคะ
คำตอบ : กรอกเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลได้ค่ะ แต่ห้ามเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปริ้นจากระบบค่ะ แต่หากน้องท่านใดไม่ได้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมก็ไม่ผิดค่ะ

คำถาม : อยากทราบว่าถ้ารูปในใบสมัครเป็นสีดำต้องทำยังไงเหรอคะ
คำตอบ : สามารถปริ้นใบสมัครและทำสำเนาพร้อมติดรูปถ่ายที่ใช้ในการuploadแนบมาเพิ่มเติมค่ะ

คำถาม : ผู้บันทึกข้อตกลง ผู้ปกครอง ถ้า แม่ นามสกุลไม่เหมือนกัน ต้องแนบใบเปลี่ยนนามสกุลของแม่ไปด้วยมั้ยคะ
คำตอบ : หมายถึงใบหลักฐานของผู้ปกครองนามสกุลไม่เหมือนกับที่ใส่ข้อมูลในระบบหรือในบันทึกข้อตกลงใช่หรือไม่คะ ในหลักการคือผู้ที่มีชื่อ นามสกุลในใบบันทึกข้อตกลง จะต้องมีชื่อ นามสกุลตรงตามหลักฐานที่แนบค่ะ

คำถาม : ในใบสมัครสัญชาติและเชื้อชาติสลับกันค่ะ ตอนกดส่งเช็คเรียบร้อยและมั่นใจค่ะว่าถูกต้องแล้ว แบบนี้ควรทำยังไง
คำตอบ : หมายถึงข้อมูลที่ปริ้นจากระบบใช่ไหมคะ ขอให้ส่งข้อมูลที่ปริ้นจากระบบค่ะ

คำถาม : เรียนอินเตอร์ ใบจบ (ข้อ5) คือใบเดียวกับใบรับรองวุฒิการศึกษา (ข้อ10.6) อันนี้ได้มั้ยอะคะ เพราะยังไม่ได้รับปริญญา หรือถ้าจะขอใหม่เป็นภาษาไทย จะลงวันที่หลังกดโควตาเป็นอะไรมั้ยคะ
คำตอบ : ถ้าน้องยังไม่ได้รับปริญญาให้ขอใบรับรองการจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยค่ะ เอกสารทุกชิ้นต้องลงวันที่ก่อนการกดโควต้าค่ะ อนุโลมได้ถึงวันที่กดโควต้าค่ะ เนื่องจากในการสมัครทางดย.ได้แจ้งชัดเจนว่า ผู้สมัครทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนจึงจะสมัครกดโควตาได้ ดังนั้นผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานครบพร้อมก่อนการกดโควต้าหรืออนุโลมได้ถึงวันที่กดโควต้าค่ะ

คำถาม : ขอใบร้บรองจบหลังกดโควต้าแล้วได้มั้ยคะ (ใช้เป็นหลักฐานการศึกษา) แต่จบก่อนแล้ว
คำตอบ : เอกสารทุกชิ้นต้องลงวันที่ก่อนการกดโควต้าค่ะ อนุโลมได้ถึงวันที่กดโควต้าค่ะ เนื่องจากในการสมัครทางดย.ได้แจ้งชัดเจนว่า ผู้สมัครทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนจึงจะสมัครกดโควตาได้ ดังนั้นผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานครบพร้อมก่อนการกดโควต้าหรืออนุโลมได้ถึงวันที่กดโควต้าค่ะ

คำถาม : พยานที่เซ็นฝั่งเราใช่มั้ยคะ
คำตอบ : พยานมาจากฝั่งผู้บันทึกข้อตกลงค่ะ

คำถาม : แผนการเดินทางเขียนหรือ พิมพ์ก็ได้ใช่มั้ยคะ
คำตอบ : ได้ทั้ง 2 อย่างค่ะ

คำถาม : ช่วงการเดินทาง ในใบบันทึกข้อตกลงต้องเขียนมั้ยคะ
คำตอบ : ต้องเขียนค่ะ

คำถาม : สำเนาเอกสารสามารถเขียนว่า เพื่อใช้ในการสมัคร working and holiday แบบนี้ได้มั้ยคะ
คำตอบ : ขอไม่ขีดในข้อความค่ะ เพื่อให้เห็นข้อมูลชัดเจนค่ะ หลังการออกใบรับรองทางดย.จะทำลายทิ้งทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อมูลให้ผู้สมัครค่ะ

คำถาม : passport ที่ยื่นรอบ ดย ต้องเป็นเล่มเดียวกับตอนยื่นสถานทูตไหมคะ จะหมดอายุปีหน้าช่วงมีนา
คำตอบ : ตามหลักการของดย.คือจะต้องไม่หมดอายุการใช้งานค่ะ  ในส่วนของสถานทูตจะต้องสอบถามทางสถานทูตค่ะว่าสามารถเปลี่ยนpassportได้ไหมค่ะ

คำถาม : ทุกจุดที่ผิดต้องส่งเอกสารไปให้ทาง ดย. ใหม่มั้ยคะ
1. เอกสารที่ต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง ไม่ได้เขียนวันที่
2. เอกสารใบสมัคร จุดที่ให้เขียน วันเดินทาง ลงปี พ.ศ. ผิด
3. เอกสารใบสมัครจุดที่ให้บรรยายแผนการเดินทาง เขียนบรรยายไปคร่าวๆ(ไม่ได้เว้นว่าง) และมีแผนการเดินทางฉบับเต็มอีกในหน้าต่อไป
คำตอบ : สามารถส่งเอกสารที่ไม่มั่นใจมาเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ทางไปรษณีย์ที่ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ค่ะ พร้องส่งอีเมล์เปลี่ยนแปลงเอกสารให้เหมือนกับที่ส่งมาที่ดย.ค่ะ

คำถาม : เซ็นรับรองภาษาไทย (แต่ในพาสปอร์ตภาษาอังกฤษ) มีผลอะไรไหมคะ
คำตอบ : หมายถึงเอกสารทั้งหมดใช่ไหมคะ สามารถเซ็นเป็นภาษาไทยได้ค่ะ

คำถาม : เอกสารไฟล์แนบที่ส่งทางอีเมล์ ต้องส่งแยกไฟล์ตามลำดับเอกสารใบปะหน้า หรือสแกนรวมเป็นเอกสารชุดเดียวกันตามลำดับใบปะหน้าคะ
คำตอบ : ได้ทั้ง 2 แบบค่ะ

คำถาม :ในใบสมัคร ถ้าข้อมูลข้อมูลที่อยากแก้อย่างคำนำหน้า จะสามารถแก้ได้อย่างไรคะ ต้องชี้แจงกับทาง ดย อย่างไรคะ
คำตอบ :ขอให้ใช้ข้อมูลที่ปริ้นจากระบบค่ะ

คำถาม : ใบทะเบียนบ้านเป็น ด.ญ. อยู่เป็นปัญหาไหมคะ
คำตอบ : ปกติถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากด.ญ.เป็นนางสาวทางหน่วยทะเบียนจะมีการขีดและเขียนใหม่ให้อยู่แล้วค่ะ จึงไม่น่าจะไม่เหมือนกับบัตรประชาชนหากมีการupdateข้อมูลค่ะ

คำถาม :
- การรับรองสำเนา เขียนเป็นชื่อ สกุลไทยได้ไหม (ซึ่งต่างจากในพาสปอร์ต)
- ต้องเขียนวงเล็บคำนำหน้าของชื่อสกุลไหม
- กรณีไม่มั่นใจ ส่งไปทั้ง2ฉบับได้ไหม
คำตอบ : สามารถเซ็นชื่อภาษาไทยได้ค่ะ ถ้ารู้สึกไม่มั่นใจสามารถส่งมาได้ค่ะ

คำถาม :
1. จำเป็นต้องลงวันที่ในสำเนาที่เซ็นไหมคะ  ควรจะลงวันที่ค่ะ แต่หากไม่ได้ลงก็ไม่ได้ผิดค่ะ
2. บันทึกข้อตกลง ตรง ”เขียนที่____” สามารถเขียนเป็นจังหวัดที่เราเขียนได้เลยไหมคะ
คำตอบ : ควรเขียนให้ครบค่ะ แต่อาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักในการพิจารณาค่ะ

คำถาม : กรณีที่ไม่ได้ส่งเอกสารกับไปรษณีย์ไทย (แฟลช) มีผลอะไรไหมครับ
คำตอบ :การส่งแบบEMS กับไปรษณีย์ไทยจะช่วยคุ้มครองให้เอกสารถึงมือดย.และรวดเร็วค่ะ และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ค่ะ รวมทั้งทราบรหัสการขนส่งที่ชัดเจนติดตามได้ค่ะ  ทั้งนี้ดย.ไม่ได้ตัดสิทธิ์หากมีการส่งในทางอื่นค่ะ แต่น้องจะไม่มีรหัสอ้างอิงที่ส่งมากับทางอีเมล์ได้ค่ะ

คำถาม : ถ้าเกิดเอกสารที่ส่งไปตกหาย ดย. ใช้ของเมล์แทนใช่ไหม ขอบคุณครับ
คำตอบ : ดย.จะใช้หลักฐานที่ส่งทางไปรษณีย์เป็นตัวหลักค่ะ เนื่องจากเอกสารบางชิ้นต้องใช้ตัวจริงค่ะ

คำถาม : การเซ็นสำเนาต่างๆของผู้ปกครอง สามารถเป็นลายเซ็นดิจิตอลได้ไหมคะ ? เอกสารยังถือว่าใช้ได้ไหมคะ?
คำตอบ : ใช้เซ็นต์สดเท่านั้นค่ะ