ข่าวสาร >
2022
July
21
กำหนดการโครงการ Work and Holiday และ Working Holiday Scheme New Zealand 2022
โดย : Adminstrator ( จำนวนผู้เข้าชม 80213 คน )

กำหนดการโครงการ Work and Holiday และ Working Holiday Scheme New Zealand ซึ่งตอนนี้ได้มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว มาดูขั้นตอนการสมัครและเตรียมกดโควตากันได้เลย

ในปี 2022 Work and Holiday ของออสเตรเลียจะเปิด 2 รอบแรกในเดือนกรกฎาคมและ รอบที่2ในเดือนตุลาคม ส่วน Working Holiday Scheme New Zealand เปิดรอบเดียวในเดือนกรกฎาคมกำหนดการลงทะเบียนและสมัครขอใบรับรองออนไลน์

1 )รอบลงทะเบียน เลือกสมัครได้เพียงโครงการเดียวเท่านั้น ไม่สามารถสมัครของออสกับนิวด้วยกันได้
Australia / New Zealand : 22-30 มิถุนายน 2022 : ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอ Username และ Password ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th จำกัดจำนวนวันละ 2,000 คน

1.1) ทดสอบกดโควตา (จะทดสอบหรือไม่ก็ได้)
Australia : 12 กรกฎาคม 2022 เวลา 09.00-15.00 น. จำนวน 1,000 คน สำรอง 300 คน เมื่อครบจำนวนปิดรับทันที
New Zealand : 11 กรกฎาคม 2022 เวลา 09.00-15.00 น. จำนวน 100 คน สำรอง 50 คน เมื่อครบจำนวนปิดรับทันที

2) กดโควต้า (รอบจริง) และ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับโควตาและสำรอง
Australia : 26 กรกฎาคม 2022 เวลา 09.00-15.00 น. จำนวน 1,000 คน สำรอง 300 คน เมื่อครบจำนวนปิดรับทันที
New Zealand : 25 กรกฎาคม 2022 เวลา 09.00-15.00 น. จำนวน 100 คน สำรอง 50 คน เมื่อครบจำนวนปิดรับทันที

3) ส่งเอกสารทางไปรษณีย์และอีเมล พร้อมแจ้งหมายเลขการจัดส่งเอกสารผ่านฟอร์มออนไลน์
Australia / New Zealand : 27 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2022 สำหรับผู้ที่เป็นตัวจริงและตัวสำรองเท่านั้น

4) แจ้งผล/ออกหนังสือรับรอง/รับหนังสือรับรอง
Australia : ภายในเดือนกันยายน
New Zealand : 15 - 31 สิงหาคม 2022
* หนังสือรับรอง (มีอายุการใช้งาน 90 วัน) , ผู้ผ่านคุณสมบัติ มารับหนังสือรับรองด้วยตัวเองระยะเวลา 1 วันทำการ

*ผู้ที่ไม่ได้โควตาหรือ ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ (ออส,นิว) สามารถสมัครโครงการ Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ครั้งที่ 2/2565 ได้ *ยกเว้นผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองคุณสมบัติแล้ว จะไม่สามารถสมัครโครงการฯ ไทย - ออสเตรเลีย ครั้งที่ 2 ในเดือนตุลาคม 2022 ได้

**อย่างไรก็ตาม การได้รับใบรับรองไม่ได้แปลว่าได้วีซ่า**

ข้อควรทราบเพิ่มเติมจากทาง ดย.

1.ห้ามทำการสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านบริษัทนายหน้าที่รับเป็นตัวกลางทำการสมัครและ / หรือ จัดหาที่อยู่ให้เด็ดขาด เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและอาจทำให้ไม่ได้รับวีซ่า รวมทั้งอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพได้
2.วีซ่าประเภทนี้ ไม่ใช่วีซ่าทำงาน ดังนั้นหากพบว่าทำงานประจำ ณ ที่ใดเกินกว่า 6 เดือน จะถือว่าได้ทำผิดกฎหมาย อาจถูกถอนวีซ่าและถูกส่งกลับประเทศได้
3.หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีเจตนากรอกข้อมูลเท็จ ดย.จะตัดสิทธ์ผู้สมัครทันที
4.การมีใบรับรองคุณสมบัติไม่ได้หมายความว่าวีซ่าจะผ่าน แต่การยื่นขอวีซ่าได้จะต้องมีใบรับรองจากทาง ดย.ก่อน
5.การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูตออสเตรเลีย

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) รอบลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์

ผู้ลงทะเบียนจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อกรอกตอนลงทะเบียน ดังนี้

 

1. เลือกโครงการ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ หรือ Work and Holiday Visa ไทย-ออสเตรเลีย (เลือกสมัครได้เพียงโครงการเดียวเท่านั้น)

2. ไฟล์รูปถ่าย : ขนาด 200*265 pixel (jpg, png เท่านั้น)

3. เลขบัตรประจำตัวประชาชน

4. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทยและ อังกฤษต้องสะกดถูกต้องตรงตาม passport)

5. อีเมล

6. ที่อยู่ปัจจุบัน

หลังจากนั้นรออีเมลยืนยันการสมัครจากทางดย

หากไม่ยืนยันการสมัครจะไม่สามารถ login ในวันกดโควตาได้

 

2) กดโควตา(รอบจริง)

ข้อมูลประกอบการสมัครผ่านระบบออนไลน์ (กดโควตา)

หลังจากได้รับ Username & Password แล้วต้องนำมาล็อคอินสำหรับสมัครขอใบรับรองในเว็บไซต์ www.dcy.go.th ตามวันและเวลาที่ระบุไว้

เมื่อล็อคอินเข้ามาจะขึ้นรูปถ่ายพร้อมข้อมูลตามที่เคยลงทะเบียนไว้ ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้แล้ว จากนั้นให้นำข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้กรอกในใบสมัครออนไลน์ให้ครบทุกช่อง (ถ้ากรอกไม่ครบจะไม่สามารถกด Submit ได้) และเช็คความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนกดส่ง

เอกสารประกอบการสมัครออนไลน์
ในการกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครควรเตรียมพร้อมข้อมูลส่วนตัว ดังนี้
1) เลขประจำตัวประชาชน
2) ชื่อ – สกุล (ภาษาไทยและอังกฤษ สะกดคำนำหน้าชื่อและชื่อตามหนังสือเดินทาง)
3) วัน เดือน ปีเกิด
4) ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อม เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ e-mail address
6) ข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
7) ข้อมูลบุคคลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

เอกสารประกอบการสมัครทุกอย่าง จะต้องมีครบก่อนวันสมัครโควตา ควรเตรียมเอกสารให้ครบ เรียบร้อย อย่างน้อย 1 วันก่อนสมัครโควต้า

 

วิธีการสมัครขอใบรับรองผ่านระบบออนไลน์

1) เข้าหน้าเว็บไซต์ของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน แล้วคลิกเลือกแบนเนอร์โครงการ

2) เมื่อเข้าไปแล้วให้กรอก Username และ Password สี่ตัวที่ได้รับทางอีเมล ดังภาพ

3) เมื่อกรอก Username และ Password แล้วจะพบหน้าจอสำหรับกรอกใบสมัครดังภาพ โดยจะมีข้อมูลบางส่วนจากที่เคยลงทะเบียนไว้อยู่แล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในส่วนนี้ได้ (ช่องที่เบลอ) ผู้สมัครจะต้องกรอกให้ครบทุกช่องจึงจะสามารถกดบันทึกข้อมูลได้ เช่น ช่องว่างที่วงสีแดงแม้ว่าเราจะเลือกข้อมูลในช่องก่อนหน้าแล้ว แต่จำเป็นต้องระบุข้อมูลในช่องนี้อีกทีเพื่อกรอกให้ครบทุกช่อง อาจกรอกข้อมูลเหมือนเดิมหรือให้กรอกว่า 'อื่นๆ' ก็ได้

รายละเอียดข้อมูลที่ต้องกรอกในแต่ละช่องจะมีประมาณนี้

(ระบบกรอกมาแล้วส่วนหนึ่งดังรูปด้านบน)

1) เลขบัตรจำตัวประชาชน

2) คำนำหน้าชื่อ นาย / นาง / นางสาว

3) ชื่อ

4) นามสกุล

5) Prefix (คำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Ms. / Mrs.

6) First name (ชื่อจริงภาษาอังกฤษ)

7) Last name (นามสกุลภาษาอังกฤษ)

8) เพศ

9) drop down list : เชื้อชาติ

10) drop down list : สัญชาติ

11) drop down list : ศาสนา

12) วันเดือนปีเกิด : ระบุเป็น 01012535 (1 มค. 2535) / ช่องอายุจะเป็นการคำนวนอัตโนมัติจากวันเดือนปีเกิดที่กรอก

13) สถานภาพ : โสด / สมรส / หม้าย

14) เบอร์โทรศัพท์มือถือ

15) อีเมล

16) ชื่อสถาบันการศึกษา (การศึกษาสูงสุดที่จบมา)

17) drop down list : วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า, ปริญญาโทหรือเทียบเท่า, ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า, สูงกว่าปริญญาเอก

18) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ : ข้อนี้จะมีให้เลือกสองแบบ แต่ให้เลือกเพียงแค่ข้อเดียว

18.1) ทดสอบภาษาอังกฤษ    a) IELTS , TOEFL

    b) ผลคะแนน (เช่น 5.0 - ดูจาก band รวม)

    c) วันที่ผลออก (format ววดดปปปป) เช่น 20072565  : วันที่ผลออกดูจากวันที่ระบุไว้ด้านล่างในผลสอบ

    d) วันที่หมดอายุ (format ววดดปปปป) : ปี 2565 เชคกับทางดย.ได้รับแจ้งว่าให้กรอก

  • ออสเตรเลีย  ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ผลสอบออก
  • นิวซีแลนด์    ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ผลสอบออก

    อ้างอิง https://www.facebook.com/348755064310/posts/pfbid037oE4nHy2Nro2GgmNgJwULNW5hFYuCfA9SRwuWVUaTpa6QmMkTz39RZCi7whsSQ8dl/?d=n

        (ตรงนี้ปกติถ้ายัง valid ไม่ควรมีปัญหามาก แต่ปีนี้คนถามเยอะ และมีคนบอกว่ากรอกแบบนี้แล้วเด้งออกมา และมีคนบอกว่ากรอกได้ ตรงนี้แจ้งทางดย แล้ว - ถ้าวันจริงกรอกอะไร ถ้ายิ่งตามที่ดย แจ้งยิ่งดี และคิดว่าหลักๆควรดูเรื่องผลผ่าน + เทสยังไม่หมดอายุครับ)

 

18.2) หลักฐานการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน

 

4) เมื่อบันทึกข้อมูลใบสมัครเรียบร้อยแล้วจะพบหน้าจอแสดงสถานะการสมัคร ดังภาพ

 

5) ผู้สมัครต้องกด "พิมพ์ใบสมัคร" และ "พิมพ์ใบบันทึกข้อตกลง" พร้อมทั้งกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนเพื่อใช้ในการแนบเอกสารส่งให้ทาง ดย. โดยผู้สมัครสามารถกดบันทึกเพื่อนำมาพิมพ์ทีหลัง หรือ login อีกครั้งเพื่อเข้าไปพิมพ์ได้ แต่แนะนำให้บันทึกไฟล์ไว้ก่อนจะดีกว่า เมื่อกรอกข้อมูลและตรวจสอบเสร็จแล้ว ให้คลิก "บันทึกข้อมูล" ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ระบบจะพาเรามาหน้านี้เพื่อแสดงรายละเอียด และบอกว่าเราได้ลำดับที่เท่าไหร่


6) เมื่อส่งเรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะของตัวเองได้ที่หน้าเว็บไซต์เดิม ดังภาพ

 เมื่อระบุเลขประจำตัวประชาชนแล้ว จะพบหน้าจอแสดงสถานะการพิจารณา ดังภาพ

3) ส่งเอกสารทางไปรษณีย์และอีเมล พร้อมแจ้งหมายเลขการจัดส่งเอกสารผ่านฟอร์มออนไลน์

หลักฐานและข้อมูลที่ต้องเตรียมในการขอใบรับรองคุณสมบัติจากดย.

แนบใบปะหน้าเอกสารไว้ฉบับแรก จัดเรียงลำดับเอกสารตามลำดับต่อไปนี้ให้ถูกต้อง และใช้คลิปหนีบเอกสาร เพื่อป้องกันการสูญหาย

ดาวน์โหลดใบปะหน้า : Australia / New Zealand

1. ใบสมัคร (พิมพ์จากการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์) 1 ชุด
2. แผนการเดินทาง : แผนการเดินทางโดยคร่าวๆและ ประเภทงานที่สนใจระหว่างอยู่ในออสเตรเลียหรือ นิวซีแลนด์  (เขียนสรุปไม่เกิน 1 หน้า A4 เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
3. บันทึกข้อตกลงที่ผู้ปกครองลงนามเรียบร้อยแล้ว (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ภายหลังจากการสมัครผ่านระบบออนไลน์)
4. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
5. สำเนาปริญญาบัตร 1 ฉบับ กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร สามารถใช้สำเนาใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแทนได้
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หรือเอกสารคัดสำเนาทะเบียนบ้านจากสำนักงานเขต)
8. สำเนาหนังสือเดินทาง (ที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน)
9. หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) : ชื่อบัญชีของผู้สมัคร ประเภทออมทรัพย์
    Australia : ต้องไม่น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย จำนวน 1 ฉบับ
    New Zealand : ต้องไม่น้อยกว่า 7,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ จำนวน 1 ฉบับ
    (ฉบับจริงที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารเท่านั้น อายุไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่สมัครโควตาออนไลน์)
    *ไม่รับพิจารณาเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์จากแอปพลิเคชันของธนาคาร
    *ดย.ได้ยกเลิกการพิจารณา Bank Statement และ Bank Garuntee ที่เคยเป็นเกณฑ์การพิจารณาในปีก่อนๆ แล้ว

10. สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ

Australia : โดยต้องแนบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี
1) สำเนาผลการสอบ IELTS คะแนนแต่ละทักษะ ไม่ต่ำกว่า 4.5
2) สำเนาผลการสอบ TOEFL iBT
คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 32
3) สำเนาผลการสอบ PTE Academic
คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 30
4) สำเนาผลการสอบ Cambridge English: CAE คะแนนแต่ละทักษะ ไม่ต่ำกว่า 147
   ต้องมีผลการสอบประเภท 1) ถึง 4) ก่อนวันสมัครโควต้าออนไลน์ (วันที่ 26 ก.ค. 65)
   ผลการสอบประเภท 1) ถึง 4) ต้องมีอายุการใช้งานถึงวันสมัครโควตาออนไลน์ (วันที่ 26 ก.ค. 65)
5) สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี
(กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร สามารถแนบสำเนาผลการเรียนหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษาแทนได้
6) สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับอนุปริญญา/ปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หลักสูตรเต็มเวลาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน ระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี
7) สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนระยะเวลา 5 ปี
8) สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน

New Zealand : โดยต้องแนบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
1) สำเนาผลการสอบ IELTS คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 4.5
2) สำเนาผลการสอบ TOEFL iBT คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 32
3) สำเนาผลการสอบ PTE Academic คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 30
4) สำเนาผลการสอบ Cambridge English B2 First (FCE) คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 147
5) สำเนาผลการสอบ B2 First for Schools (FCE for Schools) คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 147
6) สำเนาผลการสอบ Occupational English Test (OET) แต่ละทักษะ ไม่ต่ำกว่า Grade C
   ต้องมีผลการสอบประเภท 1) ถึง 6) ก่อนวันสมัครโควต้าออนไลน์ (วันที่ 25 ก.ค. 65)
   ผลการสอบประเภท 1) ถึง 6) ต้องมีอายุการใช้งานถึงวันสมัครโควต้าออนไลน์ (วันที่ 25 ก.ค. 65)
7) สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับภาคการศึกษาปกติหรือระดับอุดมศึกษาหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน ระยะเวลา 3 ปี
8) สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนระยะเวลา 5 ปี
9) สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน

 

4) การส่งเอกสาร

Australia : ผู้ที่ได้โควต้า จำนวน 1,000 คน และสำรอง 300 คน
New Zealand :
ผู้ที่ได้โควต้า จำนวน 100 คน และสำรอง 50 คน

ต้องส่งเอกสารภายในวันที่ 27 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565 จะต้องตรวจสอบเอกสารและจัดส่งเอกสาร ดังนี้
1) ใบปะหน้าเอกสาร
2) ใบสมัคร (พิมพ์จากการสมัครออนไลน์)
3) บันทึกข้อตกลง (ดาวน์โหลดไฟล์จากระบบการสมัคร) พร้อมลงลายมือชื่อของผู้สมัคร ผู้ปกครอง และพยาน
4) เอกสารและหลักฐานการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก ดย. ตามที่ระบุใน ข้อ 3 โดยรับรองสำเนาทุกฉบับ
จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไทยและสแกนสำเนาเอกสารส่งมาตามกำหนด ดังนี้

1. ไปรษณีย์ไทย แบบด่วนพิเศษ (EMS) ประทับตราไม่เกินวันที่ 5 สิงหาคม 2565
โดยเขียนรายละเอียดในส่วนของผู้รับจดหมาย ปรากฏตามตัวอย่างด้านล่าง

(ออสเตรเลีย)

 (นิวซีแลนด์)

เมื่อจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไทย แบบด่วนพิเศษ (EMS) แล้ว ผู้สมัครต้องแจ้งข้อมูล หมายเลขพัสดุ ในแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งเอกสารและการติดตามเอกสารได้ที่ Australia / New Zealand

2. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล: WAH2022.dcy@gmail.com
Australia :  ระบุหัวข้ออีเมล: ส่งใบสมัคร AUS…XXX…. ชื่อ-นามสกุล
*พร้อมแนบไฟล์สำเนาเอกสารที่ระบุในข้อ 3 (ชุดเดียวกับที่ส่งทางไปรษณีย์ EMS)

New Zealand : ระบุหัวข้ออีเมล: ส่งใบสมัคร NZ….XXX….. ชื่อ-นามสกุล
*พร้อมแนบไฟล์สำเนาเอกสารที่ระบุในข้อ 3 (ชุดเดียวกับที่ส่งทางไปรษณีย์ EMS)

 

การรับหนังสือรับรองคุณสมบัติ

Australia : ภายในเดือนกันยายน 2565 กำหนด 3 วันทำการ
New Zealand : ภายในเดือนสิงหาคม 2565 กำหนด 1 วันทำการ

ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับอีเมลแจ้งกำหนดการรับหนังสือรับรอง ผู้ผ่านคุณสมบัติต้องเดินทางมารับหนังสือรับรอง ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทนได้

สถานที่: ชั้น 1 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ตึกใหม่ กระทรวง พม.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

1) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
2) กรณีให้ผู้อื่นมารับแทน ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
3) ลงลายมือชื่อรับหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ ดย.