ข่าวสาร >
2021
September
16
วีซ่าการเกษตรอาจต้องรอ-รัฐบาลออสเตรเลียหาลู่ทางให้มีแรงงานจากแปซิฟิกมาทำงานฟาร์มเพิ่มมากขึ้น
โดย : Adminstrator ( จำนวนผู้เข้าชม 1602 คน )

 

รัฐบาลกลางแถลงว่า กำลังพิจารณาหาหนทางนำแรงงานจากหมู่เกาะแปซิฟิกเข้าออสเตรเลียให้มากขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงานฟาร์ม ในขณะที่วีซ่าการเกษตรอยู่ในขั้นตอนพิจารณาให้แล้วเสร็จ การขาดแคลนแรงงานฟาร์มก็กำลังวิกฤติจนทำให้เจ้าของฟาร์มต้องยอมเสียผลผลิตไป


นอกจากนี้ รัฐบาลได้กล่าวว่ามีชาวแปซิฟิกกว่า 27,000 คนที่พร้อมจะทำงานในออสเตรเลียแล้ว แต่ยังพบกับอุปสรรคในด้านการกักตัวและการจำกัดจำนวนคนเข้าประเทศ


Zed Seselja รัฐมนตรี International Development and the Pacific กล่าวว่า กำลังทำงานร่วมกับทางรัฐและ territory  เพื่อหาทางออกอื่นๆ เช่น การกักตัวในฟาร์ม ศูนย์กักตัวเฉพาะทาง กักตัวในโรงแรม และวุฒิสมาชิก Seselja ก็ได้เรียกร้องให้รัฐต่างๆ ลองพิจารณาประเทศในแปซิฟิกที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดในชุมชน เช่น ตองกา และซามัว


วันอังคารที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศเรื่องการปฏิรูปวีซ่า Pacific Labour Scheme และ Seasonal Worker Program ซึ่งจะทำให้แรงงานจากประเทศในแปซิฟิกเข้ามาทำงานในเขต regional ได้มากขึ้น ธุรกิจต่างๆก็จะสามารถเข้าถึงแรงงานได้โดยการสมัครออนไลน์เพียงครั้งเดียว


Labour Market Testing จะมีระยะเวลาให้ 12 เดือนแทน 6 เดือน และแรงงานจะได้รับอนุญาตให้เรียนในออสเตรเลียได้ แรงงานที่อยู่ในออสเตรเลียเป็นเวลา 3 ปี สามารถขออยู่ต่อได้อีก 12 เดือน หากมาตรการจำกัดการเดินทางยังบังคับใช้อยู่ ผู้ประกอบการบางรายสามารถเพิ่มจำนวนแรงงานที่ถือวีซ่า SWP ได้อีก 1 เท่าตัว และจะยกเลิกการจำกัดอายุผู้ถือวีซ่าที่ 45 ปีด้วย


วุฒิสมาชิก Seselja คาดว่ากว่าที่วีซ่าการเกษตรจะออกมาใช้จริงได้ ต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆ เนื่องจากจะต้องมีการทำข้อตกลงร่วมกับประเทศอื่นก่อน แต่ในระยะสั้นและระยะกลางนั้น วีซ่า Pacific Labour Scheme และ Seasonal Worker Program จะเป็นวิธีหลักในการนำแรงงานเข้าประเทศ ส่วนวีซ่าการเกษตรก็จะเป็นส่วนเสริมเข้ามาในเวลาต่อไป


Penny Wong โฆษกด้านการต่างประเทศของพรรคแรงงานกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวีซ่าทั้ง 2 นี้ ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่แรงงานถูกเอาเปรียบหรือปรับปรุงให้วีซ่าดีขึ้นเพื่อบรรเทาการขาดแคลนแรงงานฟาร์มแต่อย่างใด ทางฝ่ายค้านยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างระบบกักตัวเร่งด่วนขึ้นมาเพื่อให้เจ้าของฟาร์มมีโอกาสหาแรงงานได้มากขึ้นด้วย


วุฒิสมาชิก Seselja กล่าวว่า แม้ว่าจะมีการปรับปรุงเงื่อนไขของวีซ่าสำหรับแรงงานจากแปซิฟิก กฎหมาย workplace laws ก็ยังคงให้ความคุ้มครองแรงงานอย่างเข้มงวดเช่นเดิม รัฐบาลเองก็ได้รับฟังภาคธุรกิจมาตลอด ซึ่งก็ต้องให้ความคุ้มครองแรงงานเป็นอย่างดี และต้องให้สมดุลกับการบังคับใช้กฎหมายและต้องมีความยืดหยุ่น เพื่อให้นายจ้างสามารถหาแรงงานมาทำงานได้

Source : sbs.com.au