ข่าวสาร
2020
July
7
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ปี 2563 กับทาง Thaiwahclub
โดย : Adminstrator ( จำนวนผู้เข้าชม 4769 คน )

ประกาศรายชื่อสองคนสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ปี 2563 จากทาง Thaiwahclub และจะได้สัมภาษณ์กับทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)

    ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทาง Thaiwahclub ได้ร่วมกับ กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ รุ่นที่ 47 หรือ Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program 
  
     โดยโครงการนี้เป็นโครงการตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลประเทศในเอเชียอาคเนย์ 5 ประเทศ คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ ราชอาณาจักรไทย

โดยทาง กรมเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ร่าวมกับ Thaiwahclubได้ทำการคัดเลือกผู้สมัคร
โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
     -ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของทางสมาคมฯ (www.thaiwahclub.com และ www.facebook.com/thaiwahclub)
     -ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบเข้ามาทางอีเมลของสมาคมฯ
     -ทีมงานคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์กับทางสมาคมฯ ทั้งหมด 8 คน
     -ทำการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษผ่านทางออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM กับคณะ   กรรมการที่ทางสมาคมฯ เลือกมาโดยมีเกณฑ์การคัดเลือก 6 อย่าง คือ communication skills, team work, responsibility, attitude, problem solving skill และ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะ discuss
 
     ทั้งนี้ทาง Thaiwahclub ได้ทำการคัดเลือกหาผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบสองคนสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อย และ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ที่จะได้เข้าสัมภาษณ์กับ ทาง ดย. ในขั้นตอนถัดไป ดังนี้

  • คุณจิรวุฒิ อติกานต์สกุล
  • คุณเกวลิน ทองสว่างแจ้ง


ทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับ คุณจิรวุฒิ และ คุณเกวลิน ที่ผ่านเข้ารอบสัทภาษณ์ กับทาง ดย. ในรอบถัดไป และขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจ และ สมัครร่วมโครงการกับทาง Thaiwah club

สามารถติดตามข่าวสาร เรียนต่อต่างประเทศ, Work & Holiday, ทุน และ กิจกรรมต่างๆจากทาง Thaiwah ได้ที่ : Thaiwahclub