ข่าวสาร
2020
June
22
รัฐบาล Queensland เรียกเก็บค่าที่พักในการกักตัวหลังกลับเข้าประเทศ เริ่มกรกฎานี้
โดย : Adminstrator ( จำนวนผู้เข้าชม 1197 คน )

     รัฐบาล Queensland ปักธงวันที่ 1 กรกฎาคม 2020 เริ่มเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการกักตัว สำหรับผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ

     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2020 คณะรัฐมนตรีได้อนุญาตให้รัฐและเขตปกครองต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการกักตัวสำหรับผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศได้

     ก่อนหน้านี้รัฐบาล Queensland ไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีการเดินทางเข้ารัฐ สำหรับผู้ที่เดินทางมากจากประเทศอื่น แต่หลังจากที่รัฐบาลต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พัก ทำให้ต้องใช้เงินมากถึง 19 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และคาดว่าตัวเลขจะเกิน 24 ล้านดอลลาร์ก่อนวันที่ 30 มิถุนายนนี้

     เพื่อเป็นการลดภาระทางการเงินสำหรับใช้เป็นมาตรการในการป้องกันไวรัส COVID-19 รัฐบาลจึงต้องมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับผู้กักตัว

     หน่วยงาน The State Disaster Coordination Centre ร่วมกับ Department of State Development, Tourism and Innovation ได้จัดตั้งที่พักอาศัยทั่วรัฐ Queensland เพื่อใช้ในการกักตัว โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

 

     หลังจากเดินทางถึงสถานที่กักตัวแล้วสามารถสั่งอาหารหรือของใช้ส่วนตัวจากบริการ delivery ให้มาส่งยังที่พักได้ เช่น Uber eats, บริการส่งของจากซูเปอร์มาร์เก็ต หรือสามารถให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนนำของใช้จำเป็นมาส่งยังที่พักได้ แต่ทั้งนี้ห้ามมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้ส่งของ

 

จะทำอย่างไรหากมีเงินไม่เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการกักตัว?

     ทางรัฐบาลมีกองทุนช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีความลำบากทางการเงิน ซึ่งกำหนดเกณฑ์ผู้ที่มีสิทธ์รับความช่วยเหลือจะประกาศให้ทราบอีกครั้งก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2020

 

สามารถเลือกที่พักในการกักตัวเองได้ไหม?

     แม้ว่าระเบียบการของบางรัฐ เช่น Northern Territory จะอนุญาตให้ใช้บริการที่พักที่จองไว้หรือเลือกที่จะกักตัวที่อื่นได้ แต่เป็นเพราะบางรัฐมีเที่ยวบินขาเข้าจากต่างประเทศไม่มากนักจึงสามารถทำเช่นนั้นได้

     สำหรับรัฐ Queensland ไม่อนุญาตให้กักตัวที่อื่น เช่น ในบ้านหรือที่พักที่จองไว้ล่วงหน้า เนื่องจากการพักอาศัยที่อื่นอาจทำให้การกักตัวทำได้อย่างไม่ถูกต้อง และสามารถส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการควบคุมโรคได้ 

 

ข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่จองตั๋วเครื่องบินไว้ล่วงหน้าแล้ว

     ยังมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่จองตั๋วเครื่องบินและได้ยืนยันวันเดินทางมาถึงรัฐ Queensland ก่อนเที่ยงคืนวันที่ 17 มิถุนายน 2020 แม้ว่าวันที่เดินทางมาถึงจะเป็นวันหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม ก็ตาม จะได้รับข้อยกเว้นในการชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการกักตัว

     โดยผู้ที่ได้รับการยกเว้นจะต้องแสดงเอกสารที่เป็นหลักฐานว่าได้ทำการยืนยันวันเดินทางมาถึงก่อนวันที่ 17 มิถุนายน 2020 แล้ว อาจใช้เอกสารกำหนดการเดินการ, ตั๋วเครื่องบิน หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

 

Source : Queensland Government