ข่าวสาร
2020
January
31
ใบปริญญาอาจไม่สามารถรับรองความมั่นคงในหน้าที่การงานได้อีกต่อไปในยุค Gig Economy
โดย : Adminstrator ( จำนวนผู้เข้าชม 1761 คน )

     ในยุคเศรษฐกิจแบบ Gig Economy กำลังเติบโต ถึงจะมีใบปริญญาก็ไม่อาจจะรับประกันความมั่นคงในหน้าที่การงาน หรือช่วยให้มีแต้มต่อในการสมัครงานได้อีกต่อไป 

     ในยุคเศรษฐกิจที่เรียกว่า Gig Economy หรือการทำงานในรูปแบบฟรีแลนซ์ที่กำลังเติบโตขึ้น ซึ่งปัจจุบันการจ้างงานรูปแบบนี้ได้ขยายไปถึงงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญสูง เช่น ทนายความหรือธุรกิจขนาดใหญ่

     นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Melbourne ได้ทำวิจัยโดยการติดตามนักเรียนที่จบชั้น year 12 ในปี 2006 พบว่านักเรียนที่เรียนต่อคอร์สวิชาชีพ หรือ Vocational Education Training (VET course) มีโอกาสได้งานประจำมากกว่านักเรียนที่เลือกเรียนต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก มากถึง 2.5 เท่า

     เนื่องจากบัณฑิตที่เรียนจบในระดับ postgraduate มักจะต้องการงานที่ตรงกับสาขาที่ศึกษามาและต้องให้ความพึงพอใจได้ในระดับสูง ดังนั้นนักเรียนที่จบเพียงระดับวิชาชีพหรือปริญญาตรีจึงมักจะได้รับการจ้างงานได้ง่ายกว่า

     การวิจัยนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2006 โดยได้รับทุนวิจัยจาก Australian Research Council พบว่ามีประชากรวัยหนุ่มสาวที่จบการศึกษาในระดับสูงจำนวนมากต้องทำงานที่ไม่ได้ใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ หรือต้องทำงานที่ไม่มีความมั่นคง

     อีกสาเหตุหนึ่งมาจากการเติบโตขึ้นของ Gig Economy ในหลายๆสายงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง ยกตัวอย่างบริษัทที่ทำธุรกิจขนาดใหญ่เลือกที่จะจ้างพนักงานสัญญาจ้าง 2 เดือนเพื่อมาเขียนรายงาน แทนที่จะต้องจ้างพนักงานประจำ

     หรือแม้แต่บริษัททนายความหลายแห่งในออสเตรเลียก็เลือกที่จะใช้บริการ ‘lawyer on demand’ หรือการจ้างทนายความเมื่อต้องการใช้งานเท่านั้น ซึ่งส่งผลดีทั้งต่อบริษัทและทนายความอิสระ

 

Source : The Sydney Morning Herald