ข่าวสาร
2019
July
26
กิจกรรมพบปะผู้เข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visas ประเทศออสเตรเลีย
โดย : Adminstrator ( จำนวนผู้เข้าชม 5841 คน )

หลังจากการทำข้อตกลงร่วมกันของรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย ในการจัดทำโครงการ "Work and Holiday Visas" เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 18-30 ปี ได้เดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยว และทำงานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศออสเตรเลีย

ในการนี้ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จึงได้จัดกิจกรรมพบปะกับผู้เข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visas ที่อาศัยในเมืองซิดนีย์และเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อติดตามประเมินผลเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ และนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงการดำเนินการในปีถัดไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กิจกรรมจะมีในวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2562 ในเมืองซิดนีย์และเพิร์ธ โดยมีกำหนดการดังนี้

 

กิจกรรมพบปะผู้เข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visas ในเมืองซิดนีย์

     - ช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ 27 ก.ค. 2562

     - ช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 2562

 

กิจกรรมพบปะผู้เข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visas ในเมืองเพิร์ธ

     - ช่วงเช้าของวันพุธที่ 31 ก.ค. 2562

     - ช่วงบ่ายของวันพุธที่ 31 ก.ค. 2562

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามช่วงเวลาดังกล่าว โดยลงทะเบียนที่แบบฟอร์ม https://forms.gle/7kQADGMdwKbQHAvCA หลังจากลงทะเบียนแล้วทาง ดย. จะส่งรายละเอียดหมายกำหนดการ ได้แก่ สถานที่และเวลานัดพบให้กับผู้ลงทะเบียนอีกครั้งทางอีเมล