ข่าวสาร
2019
February
11
บริการกงสุลสัญจรให้คนไทยในเพิร์ธสามารถทำ e-passport และบัตรประชาชนในวันที่ 4-7 เม.ย. 19
โดย : Adminstrator ( จำนวนผู้เข้าชม 640 คน )

     การให้บริการกงสุลสัญจร คือ การที่สถานเอกอัครราชทูต ออกไปให้บริการงานด้านกงสุลแก่ชุมชนไทยนอกสถานที่ ตามเมืองที่อยู่ห่างไกลจากสถานทูตฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชุมชนไทย

     สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มีกำหนดเดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจร และรับคำร้องขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) และทำบัตรประจำตัวประชาชน ที่นครเพิร์ท รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

     กำหนดการ วันที่ 4-7 เมษายน 2562 (วันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์) เวลา 09.00 - 17.00 น. 

     *สามารถให้บริการรับคำร้องขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่เกิน 80 คนต่อวัน และรับคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ไม่เกิน 25 คนต่อวัน

     สถานที่ ห้องประชุม Duxton 2 ชั้น Lower Lobby โรงแรม Duxton เลขที่ 1 St Georges Terrace, Perth WA 6000

     สถานที่ตั้ง :  https://goo.gl/maps/QAbpmaRDNmy

     การสำรองนัดหมาย วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ / วันหยุดประจำปีท้องถิ่น) ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 14.00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ (04) 78-076-858 หรือ (04) 22-130-598

     หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) คืออะไร?

     หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ คือหนังสือเดินทางที่มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) เช่น ลายนิ้วมือ ไว้ใน Contactless Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในหนังสือเดินทาง และมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทาง มีอายุ 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้      เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุจะต้องขอเล่มใหม่ และไม่สามารถแก้ไขและบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในหนังสือเดินทางได้

     กรณีที่จะขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) เล่มใหม่ หรือขอทำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับใหม่ จะมีข้อกำหนดและเอกสารบางอย่างที่ต้องเตรียม สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมตามประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

 

Source : The Royal Thai Embassy สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา