ข่าวสาร >
2019
December
13
เข้าตรวจสอบสถานะวีซ่าของประเทศออสเตรเลียได้ด้วยตัวเองผ่านทางออนไลน์
โดย : Adminstrator ( จำนวนผู้เข้าชม 71260 คน )

อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าการเดินทางไปออสเตรเลียจะต้องมีได้รับการตรวจลงตรา หรือใช้วีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศ แต่ก็มักจะเกิดปัญหาหลายอย่างกับวีซ่าของผู้เดินทาง บทความนี้จะช่วยให้รู้จักกับการตรวจสถานะวีซ่าซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากทีเดียว

คนไทยหลายคนมักจะประสบปัญหาวีซ่าหมดอายุโดยไม่รู้ตัว บางครั้งไม่เข้าใจเงื่อนไขวีซ่าของตนเอง จึงทำผิดกฎหมายโดยไม่ตั้งใจ หรือบางครั้งคิดว่า เอเจนต์ดำเนินการทุกอย่างให้ตนแล้วจึงไม่ได้สนใจติดตามสถานะวีซ่าของตัวเอง 

ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ ควรมีการตรวจสอบสถานะและเงื่อนไขวีซ่าอย่างถี่ถ้วนเป็นประจำ และไม่ควรละเลยให้วีซ่าของตัวหมดอายุ

โดยระบบที่ใช้สำหรับการตรวจสถานะวีซ่าชื่อว่า Visa Entitlement Verification Online (VEVO) เป็นระบบที่ให้บริการในการตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขวีซ่าออสเตรเลีย 

เมื่อกรอกข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดของวีซ่า ประกอบด้วย วีซ่าและเลข Subclass ของวีซ่าปัจจุบัน วันที่ได้รับ วันที่หมดอายุ เงื่อนไขการเข้า-ออกประเทศ ระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ในออสเตรเลีย และเงื่อนไขของวีซ่า โดยเราสามารถตรวจสอบวีซ่าผ่าน VEVO ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ

สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะวีซ่าได้ทาง https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query กด “Please choose a document type” เพื่อเลือกเอกสารแสดงตน “Passport” และกรอกข้อมูลส่วนตัว (Visa Grant Number, Date of Birth, Document number, Country) ระบบจะแสดงรายละเอียดและเงื่อนไขวีซ่าปัจจุบันของเรา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลอ้างอิง หรือเอกสารยืนยันวีซ่าในการเข้าออกประเทศได้

อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าประเทศออสเตรเลียเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของ Australian Government Department of Home Affairs : https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions