ข่าวสาร
2019
January
8
สถานทูตไทยในกรุงแคนเบอร์ราเปิดให้บริการลงทะเบียนเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลคนไทยในรัฐวิคตอเรีย
โดย : Adminstrator ( จำนวนผู้เข้าชม 861 คน )

IMAGE : THE ROYAL THAI EMBASSY

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ม.ค. 2019 ได้มีประกาศจากทางสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงแคนเบอร์รา ให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐวิคตอเรีย เดินทางมาลงทะเบียนเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลคนไทย

ตามประกาศดังกล่าวได้ขอความร่วมมือคนไทยในรัฐวิคตอเรีย สละเวลาเดินทางไปลงทะเบียนเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลคนไทยในรัฐวิคตอเรีย เพื่อประโยชน์ในการให้ทางสถานเอกอัครราชทูตติดต่อสื่อสารกับชุมชนไทยได้อย่างรวดเร็ว สามารถอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติต่าง ๆ 

ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดของตัวท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่มีการเปิดเผยสู่สาธารณชนอย่างเด็ดขาด

ส่วนสถานที่และวันเวลาสำหรับการลงทะเบียนตามความสะดวกของผู้ลงทะเบียนดังนี้

 

1. โรงแรม Parkview on St. Kilda ห้องประชุม Albert Room 1 & 2 ชั้น 1 เลขที่ 562 St. Kilda Road, Melbourne, VIC 3004 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2562 เวลา 10.00 – 17.00 น.

2. วัดสัมพันธวงศ์ เลขที่ 85 Tillys Rd. Lara Geelong VIC 3212 ในวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. - 16.00 น.

3. วัดธัมมรังสี เลขที่ 387-389 Springvale Rd. Forest Hill VIC 3131 ในวันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. - 16.00 น.

4. วัดไทยบ๊อกซ์ ฮิลล์ (วัดไทยนครเมลเบิร์น) เลขที่ 489 Elgar Rd. Box Hill VIC 3128 ในวันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. - 16.00 น.

 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. หนังสือเดินทางไทย

3. เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ปัจจุบันในออสเตรเลีย

 

กรณีที่ประสงค์จะลงทะเบียนคนไทยแต่ไม่สะดวกในการเดินทางมาลงทะเบียนตามสถานที่และวันเวลาดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ทาง https://bit.ly/2RFyHOg และสามารถสแกนหรือถ่ายรูปข้อมูลที่กรอกไว้ และส่งมาที่อีเมลล์ cbrconsular1@gmail.com หรือ LINE ID: cbrconsular