ข่าวสาร
2018
August
11
Post Study Work Visa New Zealand วีซ่าหลังเรียนจบแบบใหม่ใน New Zealand
โดย : Adminstrator ( จำนวนผู้เข้าชม 16819 คน )

 

วันนี้เรามาอัพเดทข่าวสำหรับนักศึกษาต่างชาติในประเทศนิวซีแลนด์กันค่ะ

 

หลังจากที่ได้มีการปรึกษาหารือกันมาสักพักใหญ่ๆ ล่าสุดทาง Immigration ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการทำงานหลังเรียนจบ (post-study work rights) สำหรับ international students 

 

ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คือ 

ไม่จำเป็นต้องใช้นายจ้างในการรับรอง สำหรับการขอ post-study work visa อีกต่อไป

 

นักเรียนที่เรียนอยู่ใน Level 4-6 และหลักสูตรประกาศนียบัตร (non-degree) Level 7 จะสามารถทำงานหลังเรียนจบต่อได้อีก 1 ปี 

และนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับ Graduate Diploma ที่กำลังจัดการเรื่องการลงทะเบียนกับ professional หรือ trade body จะได้รับสิทธิการทำงานเพิ่มอีก 1 ปี    

 

นักเรียนที่เรียนอยู่ใน Level 4-6 และหลักสูตรประกาศนียบัตร (non-degree) Level 7 ที่อยู่นอกเมือง Auckland และสำเร็จการศึกษาภายในเดือนธันวาคม 2021 จะสามารถทำงานหลังเรียนจบต่อได้อีก 2 ปี 

 

นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับตั้งแต่ Level 7 ขึ้นไป จะสามารถทำงานหลังเรียนจบต่อได้อีก 3 ปี 

 

สำหรับกรณีวีซ่าผู้ติดตาม นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับ Level 8 จะต้องเรียนในสาขาที่เป็น Long Term Skills Shortage list (โดยพาร์ทเนอร์มีสิทธิทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และลูกยังมีสิทธิได้รับการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ฟรีอีกด้วย)

 

โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2018 ค่ะ

 

 

ที่มา https://www.immigration.govt.nz/about-us/media-centre/news-notifications/changes-to-post-study-work-rights-for-international-students