ข่าวสาร
2018
June
26
รับหนังสือรับรองคุณสมบัติโครงการ WAH/WHS
โดย : Adminstrator ( จำนวนผู้เข้าชม 4468 คน )

 

สำหรับผู้สมัครรับหนังสือรับรองคุณสมบัติโครงการ WAH/WHS

วัน :  2 กรกฎาคม 2561

เวลา : 09.-16.00 น.

สถานที่ : ห้องบอลรูม โรงแรมอิสติน มักกะสัน

หากผู้สมัครไม่มารับจะถือว่าสละสิทธิ์

สำหรับผู้สมัครที่ไม่สะดวกมารับด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

     - ใบมอบอำนาจ

     - สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร

     - สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเอกสารแทน