ข่าวสาร
2018
June
20
โรงเรียนในรัฐ Victoria ประเทศ Australia บรรจุเกม Minecraft เข้าหลักสูตร
โดย : Adminstrator ( จำนวนผู้เข้าชม 2762 คน )

 

ถึงแม้ว่ามีการพูดถึงการใช้เครื่งมืออิเล็คโทรนิคสมากเกินอาจจะเป็นภัยต่อเด็กนักเรียน, แต่ทว่าใน Victoria เด็กนักเรียนอาจจะต้องเล่นเกมเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรของโรงเรียน

เริ่มตั้งแต่ในนักเรียนในวัยประถมและมัธยม จะสามารถเล่นเกม Minecraft ได้ในเวลาเรียน ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งใน รัฐ Victoria นักเรียนจะได้รับการเรียนรู้จากการเล่นเกม Minecraft

เครื่องคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน มีการติดตั้งเกม Minecraft ไว้ให้นักเรียน และ อีกทั้งยังถูกบรรจุในหลักสูตรของนักเรียนเหล่านี้

เกมพวกนี้สอนนักเรียนมากกว่าที่คุณคิดอะเอาไว้ นักเรียนจะอยู่ในโลกเสมือนจริง ที่ยังขาดการพัฒนา หน้าที่ของเด็กๆ คือการสร้างสังคมจำลองขึ้นมาในจินตนาการและความคิดของนักเรียน

Rebecca Martin คุณครูของโรงเรียนแห่งนี้ได้กล่าวไว้ว่า “เราได้ให้นักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นในสังคม และวิธีการดูแลสิ่งแวดล้อม และอีกทั้ง การเข้าสังคม และวิธีการทำงานกับเพื่อนร่วมงานในกลุ่มของนักเรียน”

นักเรียนจะต้องเรียนรู้ในการทำงานด้วยกันเป็นกลุ่ม อย่างเช่นการสร้าง สาธารณูปโภค ที่จำเป็นในสังคมร่วมกัน เช่น บ้าน และสถานที่ ราชการ ต่างๆ

ถึงแม้จะมีการเล่นเกมในเวลาเรียน แต่ว่านักเรียนที่นี่ก็มีเวลาจำกัดเพียงแค่ 5 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์เท่านั้น

ทางรัฐบาลได้วางแผนว่าจะให้โรงเรียนมากกว่า 1500 โรงเรียน ได้มีการบรรจุเกม Minecraft เข้าไปในหลักสูตรของโรงเรียน

James Merlino รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวไว้ว่า “(Minecraft) มันคือ คณิตะศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การมีความคิดสร้างสรรค์ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เด็กเหล่านี้ควรจะมีเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนให้ดีขึ้น