ข่าวสาร
2018
June
18
Timeline Work and Holiday Australia & Working Holiday New Zealand 2018
โดย : Adminstrator ( จำนวนผู้เข้าชม 16521 คน )

 

รวมกิจกรรมและข้อมูลต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ Work and Holiday Australia & Working Holiday New Zealand

March
IELTS PLUS คอร์สเรียนเพื่อเตรียมสอบ IELTS โดย Thaiwahclub
https://www.thaiwahclub.com/activity/74/ielts-plus-2018-mar/

งาน Working Holiday & Education info Session
https://www.thaiwahclub.com/activity/73/working-holiday-info-session-2018/

เปิดรับสมัคร IELTS รอบพิเศษ (รับสมัครถึงพฤษภาคม)
https://www.thaiwahclub.com/activity/79/IELTS-Special-2018/

April
IELTS PLUS คอร์สเรียนเพื่อเตรียมสอบ IELTS โดย Thaiwahclub
https://www.thaiwahclub.com/activity/85/ielts-plus-2018-April/

ทดลองสอบ IELTS(Mock test)
https://www.thaiwahclub.com/activity/84/IELTS-Mock-Test-2018/

May
กดโควต้า WAH/WHS ต้องเตรียมข้อมูลอะไรกันบ้าง?
https://www.thaiwahclub.com/news/351/what-to-input-wah-whs/

ขั้นตอนการสมัคร WAH/WHS 2018 (Online)
http://www.thaiwahclub.com/news/378/wah-whs-App-online-application-2018/

June
Checklist สำหรับยื่นเอกสารกับทาง ดย. WAH/WHS 2018
http://www.thaiwahclub.com/news/370/dcy-checklist-2018-wah-whs/

July
ขั้นตอนการยื่นวีซ่า Work and Holiday Australia 2018
http://www.thaiwahclub.com/news/371/Work-and-Holiday-Visa-2018-Australia/

Checklist การเตรียมเอกสารการยื่นขอวีซ่า Work and Holiday Australia 2018
http://www.thaiwahclub.com/news/376/Checklist-wah-2018/

ขั้นตอนการยื่นวีซ่า Working Holiday Scheme New Zealand (Online) 2018
http://www.thaiwahclub.com/news/372/whs-nz-visa-online-2018/

Checklist การเตรียมเอกสารการยื่นขอวีซ่า Working Holiday Scheme New Zealand 2018
https://www.thaiwahclub.com/news/375/Checklist-whs-2018/