Member Info
Introduction

TigerJIN Head Barista Trainer ปัจจุบันเป็นที่รู้จักในวงการร้านกาแฟประเทศ ออสเตรเลียและไทย เป็นที่ปรึกษาบริษัทกาแฟต่างๆ เป็นนักปั้นบาริสต้าอาชีพ สู่ประเทศออสเตรเลีย เคยเข้าร่วมแข่งขัน NSW Latte Art และ latte art smack down ได้ตำแหน่งรองแชมป์ 2 สมัย Thai Barista Australia อบรมบาริสต้า เรียนบาริสต้า ออสเตรเลีย อบรมเรียนรู้การชงกาแฟสด เรียนสูตรกาแฟ เรียนบาริสต้าออสเตรเลีย และเครื่องดื่มต่างๆ ในร้านกาแฟ บริษัทองค์กร และผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ หรือมีร้านกาแฟอยู่แล้วต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม TigerJin เปิดอบรมสอนเทคนิค Barista การทำกาแฟสดให้กับผู้ที่ต้องการจะเป็น บาริสต้าที่ดีทั้งในและออสเตรเลีย แนะนำประสบการณ์การทำร้านกาแฟอย่างมีเทคนิคชั้นเชิง เป็นที่ปรึกษาระยะยาวไม่ทอดทิ้ง สอนโดย Head barista Australia มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาบริษัทกาแฟ band ดัง ทำงาน Barista Australia สอนทำกาแฟทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

Blog Archive
July-2016

บล็อคอัพเดทล่าสุด


Posted : Jun 0, , PM     View :