Member Info
Introduction

Blog Archive

บล็อคอัพเดทล่าสุด

TOEIC สำคัญกับอาชีพแพทย์อย่างไร ?

TOEIC สำคัญกับอาชีพแพทย์อย่างไร ?

toeic

เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนแล้ว ที่ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนจะเข้าสู่ AEC หรือการรวมตัวของ 10 ประเทศอาเซียน แน่นอนว่าสิ่งที่จะเกิดตามมาหลังจากเราเข้าสู่ AEC อย่างเป็นทางการ คือ การเป็นภูมิภาคที่แข่งขันกันสูงขึ้นทั้งในภาคเศรษฐกิจ ฐานการผลิต และโดยเฉพาะตลาดงานของคนในภูมิภาคนี้

อาชีพแพทย์ เป็นอาชีพที่สำคัญที่เราต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านการบริการทางการแพทย์ และที่สำคัญคือการพัฒนาบุคลากรของแพทย์ในประเทศ เพื่อจะสามารถต่อสู้ในตลาดแรงงานกับนานาประเทศ ไม่ใช่แค่ในภูมิภาคอาเซียนเท่านั้น

ประเทศไทย ศูนย์กลางทางสุขภาพและการให้บริการทางการแพทย์อันดับต้น ๆ ของเอเชีย ไทยเรามีผู้ป่วยต่างชาติเข้ามารับการรักษาพยาบาลเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคนต่อปี สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศเป็นอย่างมาก หากมีการเปิด AEC แน่นอนว่า แพทย์ไทยเราต้องมีการเคลื่อนย้ายไปทำในประเทศหรือจุดต่าง ๆ ในอาเซียนเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันทั้งในและนอกประเทศเพื่อจะได้ความก้าวหน้าต้องเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว สิ่งใดที่จะช่วยเพิ่มการแข่งขันในวงการแพทย์บ้านเราออกสู่ตลาด และสู้กับประเทศต่าง ๆ ได้? drjob ขอเสนอเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับการทำงานแล้ว TOEIC สำคัญจริง ๆ สำหรับการทำงานทุกวันนี้ แต่ภาษาอังกฤษ การเรียน TOEIC จะตอบโจทย์การแข่งขันในอาชีพแพทย์อย่างไร วันนี้เรามีโอกาสพูดคุยกับผู้รู้จาก CHULATUTOR ในประเด็นนี้ครับ

drjob: เหตุใดอาชีพแพทย์ถึงมีความสำคัญกับการเข้าสู่ AEC หรือตลาดงานในต่างประเทศครับ ?
CHULATUTOR : เนื่องจากแพทย์เป็น 1 ใน 8 อาชีพเสรีในอาเซียนที่ได้รับรองให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานในแถบประเทศอาเซียนได้ทันที ไม่ปิดกั้น ซึ่งคาดว่าในอีก 4-5 ปีข้างหน้า AEC จะบูรณาการกันย้ายตลาดงานกันไปมาอย่างอิสระไม่ต่างจาก 10 จังหวัด การแข่งขันจะสูงมากขึ้น อาชีพต่าง ๆ รวมถึงอาชีพแพทย์อาจจะมีการแข่งขันกันมากขึ้น จนอาจเกิดการแย่งงาน หากศักยภาพเรายังไม่เป็นที่ยอมรับในนานาชาติ

drjob: อะไรที่จะทำให้ศักยภาพของคนในวงการแพทย์เป็นที่ยอมรับได้ในระดับนานาชาติครับ ?
CHULATUTOR : ภาษาอังกฤษค่ะ แพทย์หลายคนในปัจจุบันสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ แต่อาจได้ในแง่ของ Technical Term หรือ Medical Jargon ในวงการแพทย์เสียส่วนใหญ่ เช่น วอร์ด Ward หอผู้ป่วย, ออร์โธ หมอกระดูก, B.P Drop ความดันเลือดต่ำ, Edema อาการบวม, แต่ในเชิงการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารอย่างการฟัง พูด อ่าน เขียนซึ่งในการทำงานก็เป็นทักษะที่สำคัญที่ควรฝึกฝนเพิ่มเติมเช่นกัน

drjob: ในวงการแพทย์ไทย ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารตอนไหนบ้าง ?
CHULATUTOR : ชาวต่างชาติมักจะเข้ามาใช้บริการสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดท่องเที่ยวต่าง ๆ แพทย์ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว มีโอกาสในการสื่อสารภาษาอังกฤษสูงมาก หรือในอนาคต แพทย์มีโอกาสย้ายไปทำงานที่ต่างประเทศอย่างอิสระ ภาษาอังกฤษจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการทำงาน

drjob: มีคำแนะนำในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการทำงานของหมอ อย่างไรบ้างครับ ?
CHULATUTOR : ในการทำงานเกือบทุกวงการปัจจุบัน เราจะใช้การสอบ TOEIC เป็นเกณฑ์การวัดศักยภาพ ในวงการแพทย์ TOEIC อาจจะยังไม่ได้เป็นเกณฑ์หลักในการสมัครเข้าทำงาน แต่หากพูดถึงการใช้ภาษา ใช้ประโยค ในการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น การส่งอีเมล์ การพูดคุยถามตอบกับลูกค้า การอ่านเพื่อทำความเข้าใจ TOEIC คือคำตอบสำหรับภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารในการทำงาน

drjob: TOEIC จะช่วยหมอให้ใช้ภาษาอังกฤษในแง่ไหนบ้างครับ ?
CHULATUTOR : TOEIC เราติดภาพว่ามันคือการสอบเพื่อจะเอาคะแนนมาสมัครงาน แต่อยากให้มองว่า TOEIC คือ The Test of English for International Communication คำว่า International Communication คือส่วนที่อยากให้โฟกัส การสื่อสารกับนานาชาติ คือส่วนหนึ่งของงานบริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะหมอที่ทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ที่มีชื่อเสียงทางการท่องเที่ยวของไทย เช่น พัทยา ภูเก็ต เกาะสมุย เชียงใหม่ ที่มีชาวต่างชาติเข้าทำการรักษาจำนวนมาก ภาษาอังกฤษจะเข้ามามีบทบาททันที ทั้งการสอบถามอาการ การพูดอย่างไรให้คนฟังรู้สึกเข้าใจ ไว้ใจหมอ เราจะขอยกตัวอย่างความสำคัญของการพูดภาษาอังกฤษ เช่น โรงพยาบาลชั้นนำในไทยที่ส่วนใหญ่จะมีชาวต่างชาติเข้ามารับการบริการรักษา แต่แน่นอนว่า โรงพยาบาลชั้นนำเหล่านี้ จะมีล่ามให้ แต่ล่ามหลายคนไม่รู้ศัพท์ทางการแพทย์ ผลที่ตามมาคือหากมีการสื่อสารกันผิดพลาด ตัวแพทย์เองที่รักษาเองจะเป็นผู้ที่ถูกตำหนิ ไม่ใช่ล่าม ดังนั้น แพทย์ส่วนใหญ่เลือกที่จะสื่อสารเองโดยตรง เนื้อหาหรือข้อความที่ต้องการสื่อให้ผู้ป่วยก็จะครบ ไม่ผิดพลาด ดังนั้นทักษะที่ใช้แน่นอนคือการพูดภาษาอังกฤษ TOEIC สอนให้เราสื่อสารเลือกคำที่จะใช้ในการสื่อสารให้ถูกสถานการณ์ การฟังก็ต้องฟังจับใจความเข้าใจว่า ผู้ป่วยอยากทราบประเด็นอะไร ส่วนการอ่าน อ่านอีเมล์ผู้ป่วยหรือข้อความจากหมอของชาวต่างชาติเพื่อทำการรักษาต่อ การเขียนก็อย่างเช่น ใบสั่งยา สื่อสารบอกอาการเพื่อให้แพทย์ในต่างประเทศเข้าใจและดำเนินการรักษาผู้ป่วยคนนั้นต่อไป ทั้งหมดนี้เป็น Skill การฟัง พูด อ่าน เขียน เหมือนการใช้ของทุก ๆ วิชาชีพ

drJob: แล้วข้อดีของภาษาอังกฤษในอาชีพทางการแพทย์คืออะไรครับ ?
CULATUTOR : ข้อดีของภาษาอังกฤษมีประโยชน์หลายด้านทีเดียว ในด้านการรักษาก็ทำให้การสื่อสารข้อมูลกับผู้ป่วยถูกต้องครบถ้วน ส่งให้ได้ผลการรักษาที่ดี อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการส่งต่อข้อมูลในกรณีมีการส่งตัว หรือ ในแง่การเผยแพร่ความรู้ต่างๆถ้าใช้ภาษาอังกฤษได้ดีความรู้ของเราก็จะถูกเผยแพร่ในวงกว้างอีกด้วย ทักษะภาษาอังกฤษจึงเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งในทศวรรษข้างหน้านี้

เครดิตhttp://drjob.in.th/blog/2015/11/toeic-and-medicine

Posted : Jan 27, 2016 , 22:51:28 PM     View : 9955
03 No.
First Last 01 No.
Great promotions that you must try. slotxo
reply    report
First Last 02 No.
"Crown Trust Financial Loan Firm" เป็นสถาบันสินเชื่อระดับโลกเราได้รับการจดทะเบียนและรับรองโดยรัฐบาลสหรัฐฯ / อังกฤษ เราเป็น บริษัท ที่ถูกกฎหมายและเป็นของแท้ 100% บริษัท ของเรายังต้องการบุคคลที่สามารถเป็นตัวแทนของเราในประเทศของคุณ เราให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำมากเพียง 2% คุณสามารถส่งคำขอสินเชื่อของคุณสำหรับจำนวนเงินกู้ที่คุณต้องการ เราเสนอสินเชื่อตั้งแต่ $ 5,000.00 USD ขั้นต่ำ $ 100,000.00 USD สูงสุด เราระยะเวลาเงินกู้ระยะยาวจากห้า (5) ถึงห้าสิบ (50) ปีสูงสุด ติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com บริการสินเชื่อรวม: ==== ============================ * เงินกู้คริสต์มาสและปีใหม่ * สินเชื่อเพื่อการลงทุนเชิงพาณิชย์ * สินเชื่อส่วนบุคคล * สินเชื่อโครงการ * สินเชื่อเพื่อการลงทุน * สินเชื่อเพื่อการพัฒนา * สินเชื่อที่ได้มา * สินเชื่อก่อสร้าง * สินเชื่อนักศึกษา * สินเชื่อรถยนต์หรือยานพาหนะ * สินเชื่อรีไฟแนนซ์ * สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย * สินเชื่อท่องเที่ยวและวันหยุด เป็นต้น   รับเงินกู้ของแท้และเร่งด่วนจากเราในอัตราดอกเบี้ยเพียง 2% เท่านั้น! สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและขอสินเชื่อเขียนถึงเรา @: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com crowntrustfinancialloanfirm@yahoo.com เว็บไซต์: https://worksitebusiness.wordpress.com * ความสำเร็จของคุณเริ่มต้นกับเรา: เราให้บริการคุณอย่างดีที่สุดและจริงใจ! * CEO: JEFFREY FRANK!
reply    report