Member Info
Introduction

Blog Archive

บล็อคอัพเดทล่าสุด

10 สถิติน่าสนใจเกี่ยวกับ IELTS

10 สถิติน่าสนใจเกี่ยวกับ IELTS

สถิติที่นำมานี้ เป็นสถิติที่ทาง IELTS รวบรวมมาจากผู้สอบทั่วโลกทั้งปี 2015ค่ะ (ตอนนี้ยังไม่มีสถิติใหม่กว่านี้) พี่จะดึงมาเฉพาะสถิติที่เกี่ยวกับข้อสอบแบบ Academic เท่านั้นนะคะ ส่วนคะแนนต่างๆ ในสถิติจะไม่ได้ออกมาเป็นแบนด์หน่วย .0 หรือ .5 แต่จะเป็นค่าเฉลี่ยจริงๆ ค่ะ

1. ผู้หญิงทำคะแนนได้ดีกว่าผู้ชาย

ในปี 2015 คะแนน Overall ของผู้หญิงจากทั่วโลกอยู่ที่ 6.0 ส่วนผู้ชายอยู่ที่ 5.8 ค่ะ คะแนนของผู้เข้าสอบเพศหญิงเรียงตาม Listening, Reading, Writing, และ Speaking คือ 6.1, 6.1, 5.6 และ 5.9 ในขณะที่ของผู้ชายคือ 5.9, 6.0, 5.4 และ 5.8 ค่ะ

2. คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าสอบชาวไทยอยู่ที่ 6.0

คะแนน Overall ของผู้เข้าสอบชาวไทยอยู่ที่ 6.0 คะแนนเฉลี่ยของ Listening คือ 6.2, คะแนนเฉลี่ยของ Reading คือ 6.0, คะแนนเฉลี่ยของ Writing คือ 5.5 ส่วนคะแนนเฉลี่ยของ Speaking คือ 5.9

3. คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าสอบที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่อยู่ที่ 5.9

ข้อเมื่อกี้คือคะแนนเฉลี่ยของผู้ที่ถือสัญชาติไทยค่ะ แต่ข้อนี้คือคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าสอบที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่รวมทุกสนามสอบจากทั่วโลก คะแนนเฉลี่ยแบบแยกแต่ละพาร์ทเท่ากับข้อเมื่อกี้เลย คือ 6.2, 6.0, 5.5 และ 5.9 ตามลำดับ ส่วนคะแนนเฉลี่ยของคะแนน Overall อยู่ที่ 5.9 ค่ะ ต่างกับข้อเมื่อกี้แค่นิดเดียว

4. ในกลุ่มประเทศอาเซียน มาเลเซียและฟิลิปปินส์ทำคะแนนเฉลี่ยได้ดีที่สุด

ผู้เข้าสอบจากมาเลเซียและฟิลิปปินส์ทำคะแนน Overall เฉลี่ยอยู่ที่ 6.8 ในขณะที่คะแนน Overall ของเวียดนามได้ 6.0 เท่ากับไทย ส่วนอินโดนีเซียมีคะแนนเฉลี่ยที่ 5.9 ค่ะ

5. ในกลุ่มประเทศทางเอเชียตะวันออก ฮ่องกงมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด

ฮ่องกงมีคะแนน Overall เฉลี่ยอยู่ที่ 6.5 รองลงมาคือไต้หวันที่ทำได้ 6.1 ส่วนประเทศที่ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดในภูมิภาคนี้คือจีน มีคะแนน Overall อยู่ที่ 5.7

ielts

6. กลุ่มผู้เข้าสอบที่ทำคะแนนเฉลี่ยได้สูงที่สุดคือกลุ่มผู้ที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่

มีสถิติแยกตามภาษาแม่ของผู้เข้าสอบด้วยค่ะ ซึ่งผู้ที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่ทำคะแนนเฉลี่ย Overall ได้ถึง 7.4 ค่ะ พาร์ทที่ได้คะแนนดีสุดคือ Listening มีคะแนนเฉลี่ยที่ 7.7 ส่วนพาร์ทที่ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยสุดคือ Writing อยู่ที่ 6.6 ค่ะ

7. 9% ของผู้เข้าสอบที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่ได้คะแนน Overall 8.5

เมื่อแยกดูทีละช่วงคะแนน พบว่ากว่า 9% ของผู้สอบที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่ได้คะแนน Overall 8.5 คะแนน ถือว่ามีสัดส่วนของผู้ได้คะแนนนี้สูงที่สุดเมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบที่ใช้ภาษาอื่นเป็นภาษาแม่ ส่วนช่วงคะแนนที่ชาวเยอรมันได้มากที่สุดคือ 7.5 และ 8.0

8. แบนด์ที่ผู้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ทำได้มากที่สุดคือ 5.5 และ 6.0

23% ของผู้เข้าสอบที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ได้คะแนน Overall 5.5 และอีก 23% ได้คะแนน Overall 6.0 ค่ะ รองลงมาคือ 6.5 และ 5.0 ตามลำดับ ส่วนสัดส่วนผู้ที่ได้มากกว่า 8.5 มีน้อยกว่า 1% ค่ะ

9. เมื่อแยกตามภาษาแม่ในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม ส่วนมากจะได้คะแนนช่วง 5.5 - 6.5 กัน

เมื่อดูเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ 10 ภาษาหลักในอาเซียนบวกสาม (ไม่รวมไทย) ได้แก่ผู้ใช้ภาษาฟิลิปิโน, ตากาล็อก, มาเลย์, อินโดนีเซียน, เกาหลี, จีน, เวียดนาม, พม่า, เขมร และญี่ปุ่น พบว่าผู้ใช้ภาษาฟิลิปิโนส่วนมากได้แบนด์ 7.0 กันค่ะ รองลงมาคือผู้ใช้ภาษาตากาล็อก (ก็ยังเป็นชาวฟิลิปปินส์อยู่ดี) ในขณะที่ผู้ใช้ภาษาอื่นๆ ส่วนมากจะเกาะกลุ่มกันอยู่ในช่วง 5.5 - 6.5

10. ผู้เข้าสอบที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ก็ใช่ว่าจะได้คะแนนเต็ม

หลักการเดียวกับการเป็นคนไทย พูดภาษาไทยทุกวัน แต่ก็ไม่เคยสอบวิชาภาษาไทยเต็มนั่นแหละค่ะ ผู้เข้าสอบที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ก็ไม่ได้คะแนนสวยงามกันซักเท่าไหร่ มีเพียง 1% เท่านั้นที่ได้ 9.0 ค่ะ ส่วนมากจะได้ 7.5 กัน เพราะมีทั้งศัพท์วิชาการ การคิดวิเคราะห์ และการให้เหตุผล ไม่ใช่แค่ดูว่าสื่อสารในชีวิตประจำวันได้มั้ย นอกจากนี้หลายประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักก็ใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบของตัวเองที่ไม่ได้เป๊ะตามเกณฑ์การให้คะแนนด้วย

ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ก็เอามาไว้ให้ดูกันพอเห็นภาพค่ะว่าเราอยู่ตรงไหน จริงๆ แค่คะแนนเราผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของมหาวิทยาลัยที่จะสมัคร ก็มีโอกาสติดแล้วค่ะ แต่ถ้าใครจะสอบชิงทุน บางทีเกินเกณฑ์ขั้นต่ำมานิดนึงก็อาจจะยังไม่พอก็ได้ ใครที่ยังไม่ได้คะแนนตามที่หวังก็ไม่ต้องท้อไปนะคะ เพราะถ้ามีคนไทยคนอื่นทำคะแนนนั้นได้ เราก็สามารถฝึกฝนจนทำได้เหมือนกันค่ะ สู้ๆ นะคะ

Posted : Nov 16, 2017 , 21:43:22 PM     View : 4683