Community Zone
ประกันภัยการเดินทาง
โดย : zgamez   (26 January 2017) จำนวนผู้เข้าชม 27000 คน
ประกันภัยการเดินทางสำคัญอย่างไร
หลายท่านอาจคิดว่าการทำประกันนั้นไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย แต่อุบัติเหตุและความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนั้นเป็นความเจ็บปวดที่แสนสาหัสและเป็นประสบการณ์ราคาแพงเมื่อท่านต้องอยู่ต่างประเทศซึ่งไม่รู้จักคุ้นเคย ดังนั้นการทำประภัยเพื่อคุ้มครองภัยสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและไม่ควรมองข้าม

ประกันภัยการเดินของ อลิอันส์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์
อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ คือบริษัทประกันภัยเพื่อการเดินทางและการให้ความช่วยเหลือที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีบริษัทประกันภัยมากมายที่ให้กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการเดินทาง ครอบคลุมถึงการให้เครดิตเงินสดฉุกเฉินไว้คอยช่วยเหลือหากเกิดเหตุร้ายขึ้นระหว่างการเดินทาง

สำหรับประกันภัยการเดินทางของอลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ ไม่เพียงแค่ให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย แต่ยังได้บัตรผ่านสำหรับใช้บริการของบริษัทในเครือข่ายของบริษัทที่มีอยู่ทั่วโลก

ประเภทของประกันภัยการเดินทาง


ประกัน Work & Holiday Travel Insurance
ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพสำหรับน้องๆ ผู้เข้าร่วมโครงการ” Work and Travel in USA” และ “Work and Holiday in Australia” เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ รับอายุผู้เดินทางตั้งแต่ 14-49 ปี  ระยะเวลาคุ้มครองนานสูงสุดถึง 365 วัน เลือกความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 3 ล้านบาท  

จุดเด่นของประกันภัยการเดินทาง Work & Holiday Travel Insurance ของอลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์
 • เหมาะสําหรับผู้ที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
 • รับอายุผู้เดินทางตั้งแต่ 14-49 ปี
 • เลือกความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 3 ล้านบาท
 • เงินชดเชยในระหว่างการรักษาพยาบาลสูงสุดถึง 30 วัน
 • ทีมงานช่วยเหลือพร้อมแพทย์และพยาบาลพูดได้หลายภาษาพร้อมเป็นสื่อกลาง
 • มีเครือข่ายช่วยเหลือมากกว่า 400,000 แห่งทั่วโลก ด้วยประสบการณ์มากกว่า 60 ปี 

ประกัน Overseas Student Care
เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศตามระยะเวลาที่ท่านต้องการ สำหรับผู้ที่มีอายุ 14-49 ปี* ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมอุบัติเหตุ สุขภาพ

ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสีย ค่าเล่าเรียนและผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกัน อีกทั้งยังเพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย นานถึง 90 วันหากท่านกลับมาเยี่ยมบ้านในประเทศไทย ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้อุ่นใจระหว่างที่ลูกหลานของเราศึกษาอยู่ต่างแดน แบบประกันนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อต่าง ประเทศ

จุดเด่นของประกันภัยการเดินทาง Overseas Student Care ของอลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์

 • เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 • รับอายุผู้เดินทางตั้งแต่ 14 - 49 ปี ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ
 • ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั้งอุบัติเหตุและสุขภาพเข้าได้ทุกโรงพยาบาล
 • คุ้มครองกรณีกลับมาเยี่ยมบ้านนาน 90 วัน และดูแลตลอดการเดินทางไปเที่ยวทั่วโลก
 • เจ็บป่วยกะทันหันจะได้รับชดเชยค่าเล่าเรียน...และค่าใช้จ่ายกรณีญาติมาเยี่ยมเมื่อเจ็บป่วย
 • ทีมงานช่วยเหลือพร้อมแพทย์และพยาบาลพูดได้หลายภาษา พร้อมเป็นสื่อกลาง
 • มีเครือข่ายช่วยเหลือมากกว่า 400,000 แห่งทั่วโลก ด้วยประสบการณ์มากว่า 60 ปี
 • ดูแลได้ทันท่วงที ทุกที่ ทุกเวลา ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้อุ่นใจขั้นตอนการเคลมรักษาพยาบาลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทื่ Beyond Study Center โทร.02-6640719

Updated by Vnuch l Online Marketing & Graphic Designer l Beyond Study Center l September 2014

Social Network


 
Advertrising