Community Zone
ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือรับรองคุณสมบัติและยื่นวีซ่า Work and Holiday 2013
โดย : zgamez   (17 July 2011) จำนวนผู้เข้าชม 75675 คน

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือรับรองคุณสมบัติและยื่นวีซ่า Work and Holiday 2013

Updated 12/6/2013

เรื่องเอกสารต่างๆนี่ค่อนข้างละเอียดมากโดยเฉพาะในขั้นตอนของสถานทูตออสเตรเลียนะครับ ดังนั้นขอให้ดูเอกสารกันดีๆ มั่นใจแล้วเอกสารพร้อมจริงๆจึงค่อยยื่นกันนะครับ โดยสามารถอ่านข้อมูลสำหรับการยื่นเอกสารทั้งสองขั้นตอนได้ในบทความนี้เลย

ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าสงสัยอะไรสามารถเมลล์ถามผมได้โดยตรงครับที่ info@thaiwahclub.com และเวลาทางเวปมีจัดงานให้ข้อมูลกันก็แนะนำให้ไปฟังกัน จะได้รู้จักเพื่อนๆ และได้รับและสอบถามข้อมูลกันเพิ่มเติมได้ครับ


เช่นเดียวกันกับทุกๆปี การจะได้วีซ่า Work and Holiday Australia นั้นจะต้องมีขั้นตอนหลักๆสองขั้นตอนคือ

1. การขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจากสท. (ซึ่งต้องผ่านการสมัครออนไลน์มาก่อน ขั้นตอนการสมัคร WAH 2013 (Online) และการยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ (ซึ่งปกติแล้วทางสท.ใจดีจะไม่ได้สัมภาษณ์แบบซีเรียสมาก พูดคุยกันทั่วไป ถ้าเอกสารและคุณสมบัติครบถ้วนก็ให้ผ่านครับ)
2. การขอวีซ่าจากสถานทูต (ทางสถานทูตอาจจะสัมภาษณ์หรือไม่สัมภาษณ์เราก็ได้ครับ อยู่ที่ว่าหลักฐานเราพร้อมขนาดไหน ถ้าหลักฐานเราครบ เรายื่นอธิบายทุกอย่างไปแล้ว เอกสารไม่ขาดก็มักจะไม่โดนสัมภาษณ์ ในกรณีที่โดนสัมภาษณ์จะเป็นทางโทรศัพท์ครับ หรือทางเจ้าหน้าที่อาจจะเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมทางอีเมลล์)

ซึ่งทั้งสองขั้นตอนจะใช้เอกสารค่อนข้างจะคล้ายๆกันเพียงว่า ขั้นตอนการยื่นวีซ่าหลักฐานจะค่อนข้างมีรายละเอียดมากกว่าเยอะ และหลักฐานต่างๆที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลให้เป็นภาษาอังกฤษด้วยครับ

หลักฐานการยื่นขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก สท.
อ้างอิงจากที่สท.ให้ไว้ หลักฐานสำหรับขอใบรับรองจากสท.จะมี 11 รายการดังต่อไปนี้ครับ
(ตัวจริงพร้อมสำเนา และให้เซ็นร้บรองสำเนาทุกฉบับที่นำไปด้วยครับ)
1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย (พิมพ์มาจากการสมัครเข้าทางออนไลน์)
2. ปริญญาบัตร/ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
4. หนังสือเดินทาง มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด
5. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
6. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
7. หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ โดยแนบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด คือ


1) ผลการสอบ IELTS (ประเภทใดก็ได้) ไม่ต่ำกว่า 4.5 มีอายุไม่เกิน 2 ปี หรือ
2) ผลการสอบ TOEFL มีอายุไม่เกิน 2 ปี ระดับคะแนน หรือ
- 133 on a computer based test
- 450 on a paper based test
- 45 – 46 on an internet-based test
3) ใบรับรอง หรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา 2 ปี จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ
4) หลักฐานการจบระดับประถมศึกษา (Primary) และมัธยมศึกษา (3 years of secondary education) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ
5) หลักฐานที่แสดงว่าได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 ปี (5 years of secondary education) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ
6) สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี ในระดับปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตร
8. หลักฐานทางการเงิน (ของผู้เดินทาง) ไม่น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็น Bank
Statement หรือใบรับรองทางการของบัญชีเงินฝากจากธนาคาร : ผมคุยกับพี่พี่ที่สท.มา พี่เค้าแนะนำให้นำสมุดบัญชีตัวจริงไปด้วยในวันสัมภาษณ์ครับ
9. บันทึกข้อตกลงที่ผู้ปกครองลงนามเรียบร้อยแล้ว (พิมพ์มาจากการสมัครเข้าทางออนไลน์)
10. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
11. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง**ข้อ 10 และ 11 ให้ผู้ปกครองเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับ : เซ็นเป็นภาษาอะไรก็ได้ครับ**
**ในรอบของสท.ไม่มีการแปลเอกสารแต่อย่างใด**
**ข้อมูลที่กรอกไปในบันทึกข้อตกลงหรือใบสมัครมีการเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดไปได้ แต่ไม่ต้องแก้ไขหากมีอะไรผิดพลาด ไว้ไปแก้ที่สท.โดยแจ้งเจ้าหน้าที่เลยครับ **
**หลักฐานทุกอย่างให้นำตัวจริงและ Copy ไปด้วยครับ : ยกเว้นหลักฐานของผู้ปกครองที่มีการอลุ้มอล่วยให้**

**มีหลักฐานสองชิ้นที่ปรินต์ต้องปรินต์มาจากระบบหลักจากสมัครออนไลน์ได้แล้วคือ ใบสมัคร และ ใบบันทึกข้อตกลง - ใบบันทึกข้อตกลงอย่าลืมให้ผุ้ปกครองเซ็นด้วยนะครับ**
**แผนการเดินทางผมแนะนำว่าให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษไปเลย เพราะรอบสถานทูตก้ต้องใช้ครับ**


เมื่อยื่นเอกสารกับทางสท.และทำการสัมภาษณ์แล้วก็จะสามารถไปรับใบรับรองได้ภายในประมาณ 4 วันทำการ จากนั้นเราก็นำหลักฐานไปยื่นวีซ่าได้ครับ

=======================================================================================================

หลักฐานการยื่นวีซ่า

1. Work and Holiday Application Checklist ใช้ใบนี้แปะหน้าเอกสารอื่นๆที่เราจะยื่นกับทาง VFS เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจเชคเอกสารได้ง่าย และสะดวกกับเราเองด้วยที่จะตรวจว่าเอกสารครบมั้ย
2. แบบฟอร์ม 1208 (Work and Holiday Visa) ทีกรอกเรียบร้อยแล้ว ดาวน์โหลดได้จากเวป Immigration ครับ Form 1208
(ฟอร์มจาก web immigration ที่เราต้องใช้ จะต้องเป็นฟอร์มล่าสุดจากในลิงค์ข้างต้นครับ
สำหรับตอนนี้ (30/4/2013) - จะเขียนด้านล่างว่า Design date 03/13 นะครับ)
ดังนั้นดูรายละเอียดการกรอกแบบคร่าวๆได้ใน
การกรอกฟอร์ม 1208

**เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรอก 1208:
- กรอกหรือพิมพ์จาก pdf ก็ได้ แต่พิมพ์จะดีกว่า เพราะจะอ่านง่ายและจะได้ไม่มีการเข้าใจผิดในเรื่องของลายมือครับ
- ไม่จำเป็นต้องพิมพ์หรือกรอกเป็น Capital Letters ทั้งหมด - ที่เค้าบอกว่าให้เป็น block letters เพราะจะให้อ่านง่ายหากใช้มือกรอกครับ
- ใช้ปากกาดำหรือน้ำเงินก็ได้ครับ


3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 356 AUD หรือ 12,050 บาท(30/4/2013) หรือเชคได้ในเวป vfs

โดยเราสามารถซื้อ Cheque ได้กับทาง VFS เลยครับ : (สรุปว่าไปจ่ายเป็นเงินสดที่ VFS ได้นั่นแล)
หรือ ถ้าซื้อจะซื้อกับธนาคารมาล่วงหน้า สามารถชำระเป็น Cashier’s cheque หรือ Bank Draft ที่ซื้อจากธนาคารในกรุงเทพฯ, จ.นนทบุรี, จ.ปทุมธานี หรือจ.สมุทรปราการ สั่งจ่าย “Australian Embassy Bangkok”

[ ตรงนี้ห้ามสะกดผิดเลยะนะครับ ถ้าผิดจะต้องไปยื่น Bank Draft เข้าไปยื่นใหม่อีกรอบ และนำใบเก่ากลับไปเคลมเงินคืนเป็นที่วุ่นวาย ]

**Bank draft เองจะสะดวกดีในกรณีที่เราไม่ได้มายื่นด้วยตัวเอง เพราะจะได้ไม่ต้องให้คนอื่นถือเงินสดไปครับ**
4. Passport ตัวจริงพร้อมสำเนา
5. ทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรที่มีชื่อทั้งบิดาและมารดาของผุ้สมัคร (เลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง) : ทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรนี่ยังไงก็เป็นภาษาไทยอยู่แล้วดังนั้นต้องแปลไปด้วยนะครับ

ฟอร์มการแปลทะเบียนบ้าน
ตัวอย่างการแปลทะเบียนบ้าน
6. ใบเปลี่ยนชื่อ ในกรณีที่เราได้มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลเราต้องแจ้งไว้ให้ทางสถานทูตทราบใน Form 1208 และต้องแนบใบเปลี่ยนชื่อพร้อมใบแปลมาด้วยครับ
7. รูปถ่ายขาวดำหรือสีขนาด 2 นิ้ว (45x35 mm) จำนวน 2 รูป : เซ็นลายมือชื่อ(ตัวบรรจง)เราด้านหลังทั้งสองรูปด้วย ดู spec ของรูปจากเวป VFS
8. หลักฐานผลภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น IELTS / TOEFL หรือผลการเรียนอินเตอร์ ยื่นตัวจริงไปเลยก็ดีครับ
ใบรับรองว่าเรียนเป็น English Program
9. หลักฐานการศึกษา : แนะนำว่าให้ยื่นไปทั้ง Transcript และใบรับรองจบ ไปทั้งสองใบเลยครับ
ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไหนออกใบรับรองหรือ Transcript มาเป็นภาษาไทย แนะนำให้ไปขอเวอร์ชันภาษาอังกฤษจากทางมหาวิทยาลัยไว้ตั้งแต่เนิ่นๆครับ (เพราะถ้าเอกสารที่เป็นภาษาไทยจะส่งไป ก็ต้องมีเวอร์ชันแปลส่งไปด้วย และเอกสารอย่าง transcript นี่แปลค่อนข้างยากครับ )


10. หลักฐานการเงิน บัญชีออมทรัพย์ ที่มีเงิน 5,000 AUD ใช้เป็น Bank guarantee หรือ Bank Statement โดยควรจะมีรายละเอียดคือ
- เลขบัญชี , ชื่อเจ้าของบัญชี, จำนวนเงินที่มี, อัตราแลกเปลี่ยน และ stamp และ letter head ของแบงค์นั้นๆ
ดูตัวอย่างได้จากนี่ครับ ตัวอย่าง Bank Guaratee

**ไม่แนะนำให้นำเงินออกจนมีเงินต่ำกว่า 5000 AUD หลังจากขอ Bank Guarantee มาครับ**

**ใบรับรองทางการเงินหรือ Bank Guarantee ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และมีอายุไม่เกิน 1 เดือน**

หลักฐานทางการเงินที่ผมแนะนำว่าควรแนบไปด้วยสำหรับการยื่นวีซ่า Work and Holiday Australia ครับ

1) สมุดบัญชีตัวจริง : อัพเดทล่าสุด ย้อนหลังหกเดือน
สำหรับสมุดบัญชีตัวจริงนี้ ถ้าเป็นวีซ่าอื่น เช่น วีซ่านักเรียน ทางสถานทูตของตัวจริงมาตั้งนานแล้วครับ สำหรับ Work and Holiday Visa เองสถานทูตเริ่มขอบุคตัวจริงมาตั้งแต่ปี 2011 และผมแนะนำว่าถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรง ยื่นไปด้วยเลยดีกว่าครับสำหรับสมุดบัญชีตัวจริง


2) หลักฐานที่มาของเงิน : ทางสถานทูตจะดูว่าเรา transcation เป็นยังไงในช่วงหกเดือนหลัง (transaction history) หากมีเงินก้อนใหญ่เข้ามา เค้าก็จะขอให้เราอธิบายที่มาของเงินเหล่านั้นพร้อมแนบหลักฐานไปด้วยครับ (Evidence of source of sudden fund and explanation)

วิธีดูง่ายๆ ว่าเราควรจะต้องแนบหลักฐานหรือต้องอธิบายที่มาของเงินมั้ยด้วยตัวเองก็คือ ดูว่าการเข้าออก และเงินที่คงอยู่โดยทั่วไปมีเท่าไหร่ ถ้าเรามี 2 แสนมาตั้งแต่ 6 เดือนก่อน และมีเงินเข้าออกอย่างสม่ำเสมอ แบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร (แค่อาจจะเขียนอธิบายให้เข้าใจว่าเงินที่อยู่ในบัญชีมีที่มาจากที่ไหน เช่น เป็นเงินเก็บ)
แต่หากว่า เรามีเงินหมุนเวียนอยู่สัก 1-2 หมื่นบาท แต่ก่อนจะยื่นวีซ่ามีเงินโอนเข้ามาอีก 1.5 แสน โดยไม่ว่าจะโอนเข้ามาทีละ 5 หมื่นบาทสามก้อน หรือจะโอนมา 1.5 แสนทีเดียว เราก็จะต้อ
งอธิบายให้ทางสถานทูตฟังได้ โดยมีหลักฐานที่เชื่อถือได้แนบไปด้วยครับ

หลักฐานที่ควรแนบไปเพื่ออธิบายการเข้ามาของเงินก้อนใหญ่
2.1 จดหมายอธิบายจากคนที่โอนเงินให้ว่า เค้าโอนให้เราเพราะอะไร ทำไม เมื่อไหร่ยังไง จากบัญชีไหน ไปบัญชีไหน เค้ามีความสัมพันธ์อะไรกับเรา

2.2 จม.อธิบายที่มาของเงินที่เราเขียนอธิบายเองว่า เงินในบัญชีเข้ามาจากที่ไหน
ด้านล่างเป็นตัวอย่างจม. Evidence of source of funds ของคุณ Punz Thestar นักเรียน IELTS รุ่นแรกสุดของผมครับ :)


Evidence of source of funds
BANK OF AYUDHYA
Name of Account Mr Punz
Account No. 15X-1-30760-X

My main income is from XX Company Limited that I have been working as a full time employee in position Marketing Officer since 18 May 2009 (X Bath) with transfers to my saving bank account (15X-1-30760-X) every month (day 28th). So I

27/07/11 Received bonus and salary amount 3X,070 Baht.
24/08/11 Received gift 13X,000 for Work and Holiday in Australia from
Mr X, my older brother who is my guardian.

Regarding my personal finances, I have also provided evidences to consider the derivation of income by following;
- Savings account passbook
(BANK OF AYUDHYA Account No. 15X-1-30760-X)
- Employment letter.
If you would like any further information, please don't hesitate to contact me.

Yours faithfully,

Mr X

**ที่สำคัญที่ต้องเน้นเลย คือตย.จม.นี่ให้ไว้สำหรับเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับ ไม่สามารถก้อปปี้ไปได้ เพราะแต่ละคนรายละเอียดจะต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นคนที่โอนเงินให้ หลักฐานที่มาขอเงินของคนที่โอนให้ ความสัมพันธ์กับคนที่โอนให้**
2.3 copy ของสมุดบัญชีของผู้ที่โอนเงิน / ถ้ามีหลักฐานการทำงาน ที่มาของรายได้ขอคนที่โอนให้เราได้ก็จะยิ่งดีครับ
2.4 copy ID card (บัตรประชาชน / Passport ) ของบุคคลในข้อ 2.111. แผนการเดินทางโดยคร่าว ๆ และประเภทงานที่สนใจจะทำระหว่างอยู่ในออสเตรเลีย
เขียนแผนการเดินทางเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยประมาณ
เขียนคร่าวๆว่าเราจะไปทำอะไรบ้างที่ไหนยังไง
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเดินทางได้ใน
เขียนอะไรดีในแผนการเดินทาง

แผนการเดินทางโดยทั่วไปของสถานทูตจะทำหน้าที่คล้ายๆ Statement of Purpose กลายๆว่าเราเป้นใคร จะไปทำอะไรที่ไหนยังไงบ้าง ดังนั้นการอธิบายเกี่ยวกับตัวเราให้ละเอียด และสอดคล้องกับหลักฐานที่เรามีก็เป้นการช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ง่ายขึ้นครับ
12. หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นภาษาอังกฤษ (Parent Permission Letter)
Download และดูวิธีการกรอก Parent Permission Letter
13. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
14. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง :ใช้แค่ของคนที่เซ็น Parent Permission Letter นะครับ เช่นถ้าคุณแม่เซ็น ของคุณพ่อก็ไม่ต้องแนบไป
โดยจะต้องมีเวอร์ชันแปลแนบไปด้วย ดูตัวอย่างได้ในนี้ครับ
ตัวอย่างการเเปล บัตรประชาชน :แบบเก่า และ

ตัวอย่างการแปลบัตรประชาชนแบบ Smartcard

15. หนังสือรับรองตัวจริงจากทางสท.
16. สำหรับผู้ชายจะมีหลักฐานที่บอกว่าผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือเรียนรด.แล้วที่ต้องยื่นไปด้วยครับ
แต่ละคนที่เรียนรด.มาแล้วจะได้ สด. 8 หรือ สด. 9 (ต่างกันยังไงผมก็ไม่แน่ใจ) และคนที่ไม่เรียนแต่ผ่านการคัดเลือกทหารแล้วจะมีใบ สด. 43 ครับ
ดูรายละเอียดการแปลของเอกสารทางการทหารได้จากด้านล่างครับ
ตัวอย่างการแปล สด. 8
ตัวอย่างการแปล สด. 43
(มีสด. 9 ด้วย เดี๋ยวผมไปโหลดมาให้อีกทีครับ)
17. หลักฐานเกี่ยวกับการประกัน : ก่อนหน้านี้จะมี condition ในวีซ่าที่บอกไว้เลยว่าเราต้องมีประกันตลอดระยะเวลาการเดินทางด้วย แต่หลังๆนี้สถานทูตนำออกไปแล้วครับ ดังนั้นจะไม่มีก็ได้ อย่างไรก้ตามผมแนะนำให้มีไปด้วยเลยครับ เพราะจะมีกรณีที่ไม่ได้ยื่นไปแล้วทางสถานทูตขอเพิ่มมาก้มีครับ

เกร็ดความรู้เรื่องประกันสุขภาพ

รายละเอียดการทำประกัน WHS/WAH 2011

18.หลักฐานการทำงาน เช่น จดหมายรับรองการทำงานก็เป็นหลักฐานที่ควรแนบไปด้วยครับ

การเซ็นรับรองเอกสาร
- เราสามารถเซ็นรับรองเอกสารว่า "รับรองสำเนาถูกต้อง" หรือ "Certified True Copy" ได้ด้วยตัวเองครับ แนะนำให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษก็ดีครับ และให้เซ็นเหมือนกับที่เซ็นไว้ใน Passport (ภาษาใดก็ได้)
- เอกสารของใครก็ให้คนนั้นรับรองครับ เช่น บัตรประชาชนคุณแม่ คุณแม่ก็ต้องเป็นคนเซ็น
การแปลเอกสาร

- อ้างอิงจากกติกาที่แล้วเรา เราสามารถแปลเอกสารเองได้ทั้งหมด โดยไม่ต้องไปให้กงศุลรับรองให้ครับ โดยในใบที่แปลเราจะต้องลงชื่อผู้แปลด้วยโดยเขียนว่า

"Certified Correct Translation Only" ครับ
- การแปลทะเบียนบ้าน หรือบัตรประชาชน จะมีชื่อนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่ที่เค้าเซ็นชื่อกำกับไว้ด้วย
ในส่วนของลายเซ็นไม่ต้องไปเซ็นแทนนะครับ เขียนว่า "Signature" เฉยๆก็พอ
การยื่นวีซ่า
- เราสามารถยื่นวีซ่าได้ด้วยตัวเองที่ VFS ครับ
ณ ตึก THAI CC ทาวเวอร์
ยูนิต 2 & 3 ชั้น 34 เลขที่ 889 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 (สถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์)

การตรวจสุขภาพ

- กติกาการตรวจสุขภาพของวีซ่าออสเตรเลียปีนี้เปลี่ยนไปจากที่เมื่อปีที่แล้วให้เราสามาถรไปตรวจสุขภาพก่อนได้ตามที่ผมเคยบอกไว้ในนี้ครับ
เตรียมตัวก่อนยื่น WAH 2011
ทั้งนี้ผมนำเนื้อหาสำคัญๆในบทความนั้นมาให้อ่านด้วยครับ
การตรวจสุขภาพ (Australia) :
เนื่องด้วยสถานทูตออสเตรเลียเปลี่ยนกติกามาใช้ระบบ Online (eHealth) แล้วสำหรับตรวจสุขภาพยื่นวีซ่าออสเตรเลียดังนั้นกติกาการตรวจสุขภาพจะ เปลี่ยนไป
จากที่สมัยก่อนสถานทูตจะอนุญาตให้ เราสามารถไปตรวจสุขภาพก่อนที่จะยื่นวีซ่าได้ แต่ตอนนี้จะต้องยื่นวีซ่าไปก่อน แล้วทางสถานทูตจะส่งรายละเอียด (Health Examination List หรือ client identification number) มาให้เราไปตรวจสุขภาพอีกทีครับ
สำหรับ eHealth เองนี่สถานทูตนำมาใช้เพราะทำให้ process ง่ายและเร็วขึ้นครับ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eHealth

eHealth – Electronic Health Processing


โรงพยาบาลที่สามารถไปตรวจสุขภาพได้ (Australia) :
สำหรับผู้ที่ตรวจที่กทม. ไม่สามารถไปตรวจที่โรงพยาบาล มงกุฎวัฒนะได้แล้วนะครับ แต่สามารถไปตรวจที่ Bangkok Nursing Home (BNH) และ Bangkok General Hospital (รพ.กรุงเทพ) ได้เหมือนเดิมครับ ดังนั้นอย่าไปตรวจผิดที่นะครับ
สำหรับจังหวัดอื่นๆ และรายชื่อรพ.ที่ตรวจสุขภาพสำหรับขอวีซ่าออสเตรเลียได้ สามารถตรวจสอบได้ที่นี่ครับ
Panel Doctors Thailand


การพิจารณาและรับผลวีซ่า
ในปี 2013 จาก website ของ VFS แจ้งว่าการพิจารณาวีซ่าจะอยู่ที่ 6-8 weeks ครับ
โดยทางสถานทุตออสเตรเลียอาจจะโทรมาสัมภาษณ์หรือขอเอกสารเพิ่มในกรณีที่เค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อผลออกแล้วเราสามารถเชคกับทางเวป VFS ได้โดยในเวปจะขึ้นข้อความ "your passport is ready for collection" ซึ่งแปลว่าให้เราไปรับพาสปอร์ตกลับมาได้แล้ว (ไปลุ้นผลกันอีกที ไม่ได้บอกว่าผ่านแล้ว)

เราสามารถไปรับ passport และเอกสารอื่นๆด้วยตนเอง หรือจะใช้บริการของ VFS ให้ส่งเอกสารมา หรือจะให้ผู้อื่นที่เรามอบฉันทะให้ไปรับแทนก็ได้ครับ

47 No.
01 No.
ขอบคุณคับพี่ ไม่มีพี่เกมส์แล้วแย่จริงๆ น่ะนี่ อีกอย่างหนึ่งพี่ เอกสารตัวจริงมีอะไรบ้างคับ รวมใบ สด 43 ด้วยไหมครับ
reply    report
Game Busaracumwong 02 No.
สด.43 นี่ยื่นตัวจริงๆได้ก็ดีครับ :) หลักๆที่ต้องยื่นตัวจริงก็ - ใบรับรองจากสท. - หลักฐานการเงิน - IELTS - Passport - ใบเปลี่ยนชื่อและหลักฐานทางการทหาร บัตรประชาชน - Transcript สรุปแล้วยื่นตัวจริงได้ยื่นไปเถิดครับ ยกเว้นของผุ้ปกครองแบบนี้แค่ตัว copy ก็พอ :)
reply    report
Parinya 03 No.
ขอบคุณมากเลยนะค่ะพี่เกมส์ รายละเอียดครบถ้วน เป็นประโยชน์กับพวกเราจริงๆ แต่หนูรบกวนสอบถามพี่เกมส์เพิ่มเติมนิดหน่อยค่ะว่า ข้อ 7 เนี่ยตัวรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป หนูใช้เป็นรูปใส่ชุดรับปริญญาแทนได้ไม๊ค่ะ รบกวนพี่เกมส์ช่วยตอบข้อสงสัยให้หนูหน่อยนะค่ะ ^^
reply    report
04 No.
ถ้าทะเบียนบ้านของผู้สมัครกับ บิดามารดา อยู่คนละบ้านกันหมดเลย ให้ใช้ของแต่ละบ้านเลยหรือเปล่าครับ หรือต้องใช้สูติบัตรเเทน แล้วมีตัวอย่างแปลสูติบัตรรึป่าวครับ
reply    report
Game Busaracumwong 05 No.
@Ariel รูปรับปปริญญาไม่เคยใช้ซะที แต่คิดว่ามันก็เป็นรูปสุภาพและเป็นทางการไม่น่าจะมีปัญหสาใดครับ @Jao : ถ้าทะเบียนบ้านเรามี และมีชื่อผุ้ปกครองทั้งสองคนอยู่ในหน้าของเรา ก็โอเคแล้วครับ
reply    report
Parinya 06 No.
พี่เกมส์ค่ะ!! ถ้าทะเบียนบ้านตัวจริงไม่มี ID แม่ระบุในหน้าทะเบียบ้านของหนู แบบนี้เอกสารแปลทะเบียนบ้านต้องใส่ ID แม่เพิ่มเติมลงไปเองเลยไม๊ค่ะพี่เกมส์?
reply    report
Game Busaracumwong 07 No.
ถ้าไม่มีก็ต้องใช้สูติบัตรแทนครับ แต่ปกติน่าจะมีนา
reply    report
Parinya 08 No.
ขอบคุณค่ะพี่เกมส์ช่วยหนูได้ทุกข้อสงสัยจริงๆ ^______________^
reply    report
09 No.
เปิดรับสมัครอีกทีเมื่อไรค่ะ ..
reply    report
Game Busaracumwong 10 No.
ถ้าเปิดเค้าบอกว่าช่วงปลาย สค. ต้นกย.ครับ ยังไงตามข่าวกันอีกที
reply    report
11 No.
ยังไม่เก็ทอ่ะคับเรื่องทะเบียนบ้านเนี่ย คือ ชื่อผมอยู่บ้านนึง พ่ออีกบ้านนึง แม่อีกบ้านนึง ยังงี้ คือต้องแปลสามทะเบียนบ้านเลยใช่มั๊ยครับ หรือ ให้ใช้สูติบัตรเเทน แล้วฟอร์มแปลสูติบัตรมีรึป่าวครับ รบกวนตอบด้วยครับ
reply    report
12 No.
ยื่นเอกสารขอวีซ่าที่ VFS ให้ญาติไปยื่นให้แทนได้มั้ยค่ะ
reply    report
Game Busaracumwong 13 No.
@Jao : หมายถึงว่าทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อเรา จะมีช่องบิดามารดาอยุ่ ถ้าชื่อนั้นตรงกับชื่อบิดามารดา ก็แปลแค่หน้านั้นครับ @MM : เขียนใบมอบฉันทะแล้วให้ญาติไปยื่นแทนได้ครับ
reply    report
14 No.
รบกวนถามหน่อยครับว่า วีซ่าเวิคเเอนด์ฮอลิเดย์ตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะไปช่วงเดือนตุุลาหรือพฤศจิกา เราควรจะรอขอวีซ่าช่วงใกล้ๆเดือนที่เราคิดไว้เเล้วว่าจะไปดีกว่าใช่มั๊ยครับ? เพราะถ้าได้วีซ่ามาเเล้ว เค้าจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้เลยใช่มั๊ยครับ เเล้วได้ยินจากเพื่อนมาว่า ถ้าขอช้าวีซ่าอาจจะเต็มได้ เพราะว่าเค้ารับจำนวนจำกัดแค่ 500 แต่ว่าเห็นเพื่อนบอกว่า เอกสารของทาง สท มันเกิน500 เห็นเพื่อนบอกว่าปีที่เเล้ว ให้มาเกิน 100 แล้วพวกที่ได้ก็จะมาสมัครของรอบนี้ อยากรู้ว่าจริงเเท้ยังไงครับ? รบกวนด้วยครับ
reply    report
Game Busaracumwong 15 No.
ถ้าเราจะไปช่วง ตค. พย. เราก็ควรขอให้เร็วที่สุด คือช่วงกค.ของทุกปีครับ เพราะขอมาแล้วก็ยังไม่ได้นับ คือจะนับว่าเราต้องเดินทางภายในปีนึงหลังจากได้วีซ่า แต่จะนับระยะเวลาวีซ่าไปอีกปีหลังจากเดินทางถึงออสแล้วครับ ที่เพื่อนบอกมาเรื่องโควต้าถูกต้องแล้วครับ จริงๆเกินมาราวๆ 80 คนครับ (ไม่ต่างกันเท่าไหร่)
reply    report
16 No.
สรุปคือว่า ขอวีซ่าไว้ก่อนก็ได้ใช่มั๊ยครับ ได้เเล้วเราจะเดินทางเมื่อไหร่ก็ได้ ใช่รึป่าวครับ หรือตอนสมัครเค้าให้เราระบุว่าจะต้องไปเดือนไหนเเล้วเราก็ต้องไปเดือนนั้นตามที่ระบุ เพราะตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะไปเดือนไหน แต่กลัววีซ่าเต็มครับ สรุปก็คือเราสามารถขอวีซ่าก่อนได้เลยใช่มั๊ยครับ ไปเมื่อไหร่ก็ได้ใช่มั๊ยครับ ถูกรึป่าวครับ
reply    report
Game Busaracumwong 17 No.
สรุปว่าขอวีซ่าได้ ถ้าเค้าเปิดรับ แล้วเดินทางได้ภายในปีนึงหลังจากได้วีซ่าครับ เราสามารถขอได้ ถ้าเรามีใบรับรองจากสท.ครับ ซึ่งตอนนี้รอบแรกเต็มไปแล้ว
reply    report
18 No.
ขอบคุณคุณเกมมากครับ ตอนนี้อยากรบกวนถามเรื่อง ประกันน่ะครับ ไปอ่านๆมา แล้วสนใจตัวสามพันกว่าๆ ที่มีเป็นสามเดือนน่ะครับ อยากทราบว่า ถ้าเรายังไม่รู้ว่าจะเดินทางวันไหน เราก็ไม่สามารถซื้อประกันได้ใช่รึป่าวครับ คือ อยากขอวีซ่าเเล้วแต่ไปอ่านเจอเรื่องนี่ว่าต้องระบุวันเดินทาง ก็เลยไม่มั่นใจ รบกวนด้วยครับ
reply    report
19 No.
อยากทราบว่า บัญชีที่ใช้ยื่นนี่ใช้ของคุณป้าได้มั้ยคะ หรือว่าต้องเป็นของเราเองเท่านั้น
reply    report
Game Busaracumwong 20 No.
ต้องเปนบัญชีเราเองเท่านั้นครับผม
reply    report
22 No.
statement ของตัวเองตอนนี้ไม่มีถึงแสนห้าหรือสองแสนแน่นอนค่ะ ถ้าเป็นแบบนี้ให้ผู้ปกครองเดินบัญชีโอนเงินเข้า-ออกทุกๆเดือนเป็นระยะเวลาหกเดือนจนครบแสนห้าหรือสองแสนจะได้มั้ยคะ แล้วถ้าไม่ได้ถึงหกเดือน ประมาณ4-5เดือนแบบนี้จะได้มั้ยคะ
reply    report
Game Busaracumwong 23 No.
คือสามารถโอนเข้าได้ แต่ถ้าโอนไปแล้วเราก้ควรจะอธิบายได้ว่าเงินนี้มาจากไหน ทำไมโอนเข้ามาเป็นก้อนๆด้วยครับ
reply    report
24 No.
ขอถามหน่อยนะครับเรื่องบัญชี ถ้าเป็นบัญชีฝากประจำจะได้ไหมครับฝากทิ้งไว้สักหกเดือน
reply    report
25 No.
อยากทราบว่าเอกสารที่แปล นอกจากจะรับรองว่า Certified Correct Translation Only แล้ว ยังจะต้อง รับรองสำเนาถูกต้องดวยมั้ยคะ
reply    report
26 No.
อยากทราบว่ากรณีใบอนุญาตของผู้ปกครองเนี่ยไม่จำเป็นว่าอายุจะน้อยหรือมากกว่า20 ก้อต้องใช้ทุกคนใช่ไหมค่ะ
reply    report
27 No.
ขอถามเรื่อง Bank Statement ค่ะ ไม่ทราบว่ายื่น 2 บัญชีได้มั๊ยคะ? ในกรณีที่บัญชีเดียวมีเงินไม่พอตามกำหนดน่ะค่ะ เพราะปัจจุบันใช้อยู่ 2 บัญชี เงินเลยกระจายอยู่ 2 ที่ ถ้ารวมกันถึงพอน่ะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
reply    report
28 No.
อยากทราบว่าที่ให้ยื่นทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรของบิดามารดา แต่ว่าบิดาเสียชีวิตแล้ว 20 กว่าปี กรณีนี้เราจะยื่นมรณบัตรของบิดาแทนได้มั้ยคะ
reply    report
Game Busaracumwong 29 No.
ขอรวบยอดตอบทีเดียวเลย หลังจากวุ่นๆไม่ได้มาตอบซะนานครับ @WW ผมแนะนำว่าเป็นบัญชีออมทรัพย์จะดีกว่าครับ - แต่จริงๆประจำถ้าเป็นเงินเราเองสถานทูตก็ดูตามเหตุผลครับ @sj ไม่ต้องรับรองสำเนาแล้วครับ @ta55 ใช่ครับ ต้องใช้สำหรับทุกคนเลยครับ @KT ปกติแล้วการยื่นสองบัญชีไม่เป็นปัญหาครับ @amp_pam ยื่นทะเบียนบ้านเรา และแนบใบมรณบัตรก็ได้ครับ
reply    report
30 No.
Dear Khun Game, Greetings ka! I trust my email find you well ka. Kindly advise if I can use my parent bank statement to apply for work and holiday visa ka. Also if in my parent statement used to have over 800000 baht in last month and they will get more money every month from now. Would It be possible to use this bank statement ka. I decided in the very last minute to apply for this visa so I am not so sure if it is too late to have my own bank statement which is over 5000 baht ka. Your promt reply would be very much appreciated ka. Best regards, Noon P.S? May I have your email please? Thank you na ka.
reply    report
31 No.
ไม่ทราบว่าหลักฐานทั้งหมดที่ยื่นให้สท.แล้ว หลังได้รับในรับรองเค้าจะคืนให้เราหรือเปล่าคะ เพราะจะต้องนำไปใช้ยื่นวีซ่าอีก แต่หลักฐานบางอย่างมันมีตัวจริงแค่ชิ้นเดียว เช่น ผล IELTS อ่ะค่ะ ถ้าไม่คืนก็จะได้เตรียมทำเรื่องซื้อผลคะแนนเพิ่มค่ะ ขอบคุณค่ะ
reply    report
32 No.
ถ้าไม่จบป.ตรีละค่ะสามารถไปในโครงการนี้ได้หรือป่าว ถ้ามีคนที่ออสเตรเลียเซ็นการันตรีให้วีซ่าจะผ่นง่ายไหมค่ัะ
reply    report
Game Busaracumwong 33 No.
@Lvpenguin ตอบไปในอีเมลล์ให้แล้วนะครับ ;) @KT : หลักฐานได้คืนครับผม เวลายื่นไปให้ส่ง copy ไปด้วยครับ @เฟิร์ส : ไม่จบตรีไม่สามารถไปด้วยวีซ่า Work and Holiday ได้ครับ การมีคนออสเตรเลียเซ็นรับรองให้ อยู่ที่เค้ารับรองไปทำไม และความสัมพันธ์ของเรากับเค้าเป็นอะไรกัน มีหลักฐานแค่ไหนครับ ซึ่งปกติถ้าจะไป WAH ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่
reply    report
34 No.
เพื่อนถามว่าเพิ่งยื่นผ่อนผันทหารไปเมื่อต้นเดือนเมษา และเพิ่งเรียนจบเดือนนี้ เลยไม่มีใบผ่านการเกณฑ์ทหารน่ะคะ สามารถใช้ใบผ่อนผันยื่นแทนได้ไหมคะ
reply    report
35 No.
รบกวนขอตัวอย่าง Parent Permission Letter กับตัวอย่าง Bank Guaratee และตัวอย่างการเเปลบัตรประชาชน :แบบเก่า และ Smartcard ด้วยค่ะ คลิกในหน้านี้แล้วมันไม่มาอ่ะค่ะ หรือจะให้ไปโหลดได้ที่ไหนมั๊ยคะ? ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
reply    report
Game Busaracumwong 36 No.
ตอนนี้กำลังซ่อมเวปบอร์ดอยู่ครับ เดี๋ยวจะมาแก้ไขให้นะครับ
reply    report
37 No.
Do you know when we can apply for WAH Visa? What's day? Also , Do you have a link to apply for Visa by online? Thank you
reply    report
38 No.
คืออ่านแล้วไม่เข้าใจคะคือโควต้ามี500คนแล้ววันที่สถานฑูตเปิดรับสมัครเราก็ต้องไม่นั่งรอกรอกข้อมูลและยื่นให้ทัน500คนแรกใช่มั้ยคะหลังจากนั้นถ้าได้ค่อยเตรียมเอกสารยื่นที่Vfs ส่วนเอกสารจากสทต้องขอก่อนยื่นอินเตอร์เนตกับทางสถานฑูตหนูเข้าใจถูกไหมคะรบกวนด้วยนะคะ
reply    report
Game Busaracumwong 39 No.
@vic : ยังไม่ทราบวันครับ ส่วนขั้นตอนออนไลน์ตามลิ้งคืนี้เลยครับ http://www.thaiwahclub.com/article-wah/australia/182-online-wah-guide-2011.html 500 เราต้องกรอกข้อมูลให้ทัน 500 คนแรกครับ จากนั้นค่อยไปสัมภาษณ์กับสท. และไปขอวีซ่ากบัสถานทูตอีกทีครับ
reply    report
panggy 40 No.
หนังสือรับรองความประพฤติที่จะต้องไปขอที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องใช้มั้ยคะพี่เกมส์ ขอบคุณค่ะ
reply    report
Game Busaracumwong 41 No.
ไม่ต้องใช้นะครับ
reply    report
42 No.
เหนื่อยไหมพี่ ผมนั่งอ่านยังเหนื่อยแทนเลยอ่ะ สุดยอดดดครับ
reply    report
43 No.
อยากรบกวนขอ ใบแปล แบบ สด.9 หน่อยอะค่ะ พอดีเหลือเอกสารแค่ตัวเดียวที่ยังไม่ได้แปล ขอบคุณอย่างมากค่ะ
reply    report
44 No.
สมมติ ว่าผมเกิดเดือนมิถุนายน ปี 2526 ปีหน้า ปี 2526 อายุผมยังอยู่ในเกณฑ์ให้สมัครได้ใช่มั๊ยครับ
reply    report
Game Busaracumwong 45 No.
ปีหน้า จะสามสิบใช่มั้ยครั บได้ครับ ไม่มีปัญหา แต่ถ้าใครเกิด 25 ปีหน้าจะเป็นปีสุดท้ายครับ (ต้องยังไม่ 31 ณ วันยื่นวีซ่าครับ)
reply    report
46 No.
อยากถามเรื่องผู้ปกครองอ่ะค่ะ คืออายุ จะ 30 แล้ว ยังต้องใช้เอกสารของผู้ปกครองอีกรึป่าวคะ แล้วถ้าไม่ใช่ได้มั๊ยเอ่ย ขอบคุณค่ะ
reply    report
Krittin Ngamsaard 46 No.
หลักฐานการยื่นวีซ่า ข้อที่ 17 นี่ ประกันที่พูดถึงคือประกันอะไรรึครับ? = ="
reply    report

Social Network


 
Advertrising