Community Zone
แชร์ประสบการณ์ โครงการแลกเปลี่ยน ASEAN-China Youth Exchange Visit
โดย : zgamez   (27 March 2015) จำนวนผู้เข้าชม 7129 คน

ASEAN - China youth exchange visit : Role of youth in culture and tourism

Siem Reap ,Cambodia ,13-18 March 2015

สวัสดีค่ะ วันนี้แอร์ มาเล่าประสบการณ์ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการ Youth exchange โดยได้รับเลือกเป็นตัวแทนจากสมาคม Working Holiday Makers (Thailand)ในช่วงวันที่ 13-18 มีนาคม 2558  ค่ะ

 

โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อให้เยาวชนมีบทบาทกับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน โดยมีหน่วยงานกรมกิจการเด็กและเยาวชน (Department of Children and Youth) หรือตัวย่อ ดย. (เดิมรู้จักกันในนาม สท.) เป็นผู้ดูแลตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทย และประเทศกัมพูชา(เขมร)เป็นเจ้าภาพ  
ผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนเยาวชนจากทุกประเทศในอาเซียน ประเทศละ 8 คน (ชาย 4 หญิง 4) ทุกประเทศเดินทาง วันที่ 13 มีนาคม 58 กรุงเทพ – เสียมเรียบ พอไปถึงที่สนามบิน ทางเจ้าภาพเตรียมรถบัสมารับแล้วทานอาหารเย็น (บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ) ก่อนเข้าพักที่โรงแรม Angkor century resort & spa 

asean-china-air

วันที่ 14 เริ่มการแลกเปลี่ยนวันแรก โดยตัวแทนแต่ละประเทศนำเสนอข้อมูลตามแต่ละหัวข้อ แลกเปลี่ยน โดยแอร์เป็นตัวแทนจากประเทศไทย ดำเนินช่วงของการนำเสนอ Challenge of role of youth  
ตอนเย็นเจ้าภาพประเทศกัมพูชา จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ พร้อมการแสดงพื้นบ้าน 

 

วันที่ 15 เป็นการแลกเปลี่ยนช่วงเช้าและช่วงบ่ายเดินทางไป Old market 

ช้อปปิ้งของฝากและของพื้นบ้าน ของที่กัมพูชาค่อนข้างเหมือนของไทย ของฝากเน้นเป็นผลไม้แห้ง เสื้อผ้าลายช้าง และเดินตามข้างทางส่วนมากก็จะเป็นร้านนวด 

วันที่ 16 เดินทางไปเที่ยวนครธม เมืองหลวงของขอมตั้งแต่ พ.ศ. 1450 – พ.ศ. 1800 และ ปราสาทบายน  (Bayon) สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1200 รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการนำหินมาวางซ้อน ๆ กัน แล้วขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง แข็งแรงเป็นพันปี
ปราสาทแห่งนี้มีแต่ใบหน้าของคน รอยยิ้มนี้เรียกว่ารอยยิ้มแบบบายน คือ มีความเมตตาต่อมนุษย์ มีความหมายของพรหมวิหารสี่ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

ตอนบ่ายไป นครวัด  (Angkor Wat)  เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เดิมนครวัดเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระวิษณุ
ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธ นครวัดเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ตัวเทวสถานถือเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมรสมัยคลาสสิกรุ่งเรือง และได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา
โดยปรากฏในธงชาติ และเป็นจุดท่องเที่ยวหลักของประเทศ ตลอดจนได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ เมืองพระนคร นครวัดนครธม เป็นสถานที่โบราณที่สวยงามมากๆ ถึงอากาศจะร้อนมาก แต่นักท่องเทียวจากทุกมุมโลก มาเสียมเรียบ เมืองเล็กเพื่อมาชมสถานที่มหัศจรรย์แห่งนี้


ตอนเย็นดินเนอรบุฟเฟตนานาชาติก่อนเข้ากลับที่พัก วันที่ 17 ช่วงเช้าล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา ชมความงดงามพร้อมกับวัฒนธรรมและวิถิชีวิตดังเดิมของชาวประมงกัมพูชา ช่วงเย็นเป็นพิธีปิดของโครงการโดยเยาวชนแต่ละประเทศเตรียมการแสดง
ตัวแทนจากทุกประเทศโชว์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ทั้งเต้น รำ ดนตรี อย่างสนุกสนาน ทุกคนได้เห็นวัฒนธรรมของแต่ละประเทศอย่างชัดเจน ประเทศไทยโชว์รำวงสงกรานต์
เพื่อเตรียมเข้าเทศกาลวันสงกรานต์ หลังการแสดงเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับการรำกันสนุกสนาน ก่อนเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ ทุกคนใส่ชุดประจำชาติ พร้อมกับมีการแสดงพื้นบ้านของเขมร ก่อนจบโครงการ

ประเทศเพื่อนบ้านมากมาย ทังได้เห็นความกระตือรือร้นเยาวชนในการที่จะเปิดอาเซียน ทำให้รู้สึกตื่นตัวกับการเปิดเสรีอาเซียน และได้เที่ยวประเทศกัมพูชาเห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนพื้นบ้านและเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลก
เป็นโครงการที่ดีมากๆ อยากสนับสนุนให้มีโครงการแบบนี้อีก หลังจากกลับมาจากโครงการเห็นสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจของประเทศเพื่อนบ้านอีกมาก จากก่อนหน้านี้มีความคิดอยากไปเที่ยวทางฝั่งยุโรปหรือเกาหลี ญี่ปุ่นมากกว่า แต่จริงๆ
ประเทศเพื่อบ้านในเอเชียเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆ ต้องขอบคุณพี่เกมส์ที่ให้โอกาสแอร์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ค่ะ 

 

Blog ที่เกี่ยวข้อง
Happy Birthday Melbourne!
ดูทั้งหมด
Webboard ที่เกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด

Social Network


 
Advertrising