กิจกรรมต่างๆ
2017
August
10
อบรมก่อนเดินทางฟรี Work and Holiday Australia & Working Holiday New Zealand 2017
โดย : Adminstrator ( จำนวนผู้เข้าชม 6905 คน )

 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เปิดให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยให้สิทธิ์ผู้ได้รับหนังสือรับรองประจำปี 2560 จำนวน 200 คน และผู้สนใจ (ทั่วไป) 50 คน

โครงการ Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ประจำปี 2560 

ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ ถ.ราชปรารภ กรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมในการเข้าร่วมโครงการ การสมัครขอวีซ่า การใช้ชีวิตในต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางเข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม 

โดยรายละเอียดของกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายและอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. เวลา 09.00 - 12.00 น. 

• การดำเนินงานโครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ (สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย)

• ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ (อดีตผู้เข้าร่วมโครงการ)

2. เวลา 13.00 - 16.30 น. 

• การดำเนินงานโครงการ Work and Holiday Visas ไทย –  ออสเตรเลีย (สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย)

• ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ (อดีตผู้เข้าร่วมโครงการ) 

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โปรดแจ้งความประสงค์โดยส่งแบบตอบรับทางแบบฟอร์มออนไลน์ใบสมัครที่ลิงค์นี้

เข้าร่วมอบรม WAH/WHS

ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นี้

ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจส่งใบสมัครครบตามจำนวนที่ระบุไว้ก่อนกำหนด  (วันที่ 18 สิงหาคม 2560)  ดย. จะปิดรับสมัครทันที  และจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้ทราบ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ทางเว็บไซด์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน